Sökning: "IAD-ramverket"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet IAD-ramverket.

  1. 1. Vem talar för den svenska vargen? : Om svensk vargförvaltning

    Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Ulrik Hellmark; [2017]
    Nyckelord :vargförvaltning; viltförvaltning; IAD-ramverket; Viltförvaltningsdelegationer; art- och habitatdirektivet; varg;

    Sammanfattning : Sveriges vargförvaltning som är en del av viltförvaltningen har genom årengenomgått flertalet förändringar. En av de största reformerna genomfördes år 2010då regeringen beslutade att införa så kallade Viltförvaltningsdelegationer vid samtligalänsstyrelser. LÄS MER