Sökning: "IAS 19 Employee benefits"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden IAS 19 Employee benefits.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Effekten av IAS 19 för värderingsmodellernas prognostiseringsförmåga och det observerade aktiepriset

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Andersson; Joakim Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :IAS 19; Employee benefits accounting; Stock price valuation models; Prediction errors; IAS 19; Förmånsredovisning; Aktievärderingsmodeller; Prognostiseringsfeltermer;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats testar förmånsredovisningen IAS 19 på marknadens observerade aktiepris för företag listade på OMX30. Syftet är att analysera effekten av IAS 19R på tre absoluta aktievärderingsmodeller, diskonterade kassaflödesmodellen, utdelningsdiskonteringsmodellen och residualvinstmodellen. LÄS MER

 3. 3. Earnings Management Under IAS 19 –An analysis of the extent to which entities alter assumptions when accounting for employee benefits before and after the amendment of IAS 19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jetmire Isufi; Wilma Hedberg; [2014-06-11]
  Nyckelord :IAS 19; defined benefit plans; earnings management; the corridor;

  Sammanfattning : The amendments to the existing standard IAS 19 published in 2011 changed therequirements concerning the reporting of defined benefit plans for public entitiesapplying IFRS, effective as of January 2013 with full retrospective application.The revised standard from 2011 prevent earnings management through thedeferring and concealment of some actuarial gains and losses, but still leavescope for professional assumptions concerning the determination of the discountrate. LÄS MER

 4. 4. Elimineringen av korridormetoden - Hur svenska företags nyckeltal påverkas

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Janina Patricia Aarts; Tina Ausmaa; [2013]
  Nyckelord :IAS 19; corridor method; actuarial gains and losses; defined benefit obligation; financial key ratios;

  Sammanfattning : In 2011 the International Accounting Standards Board issued amendments to IAS 19 Employee Benefits. The new standard is effective from January 1st 2013 and one of the largest changes in the standard is the elimination of the corridor method. LÄS MER

 5. 5. Ändamålet helgar medlen : En studie om korridormetoden och resultatstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Jidinger; Eric Wernlund; [2013]
  Nyckelord :IAS 19; korridormetoden; aktuariella antaganden; resultatutjämning;

  Sammanfattning : AbstractIn compliance with the revised standard IAS 19 (“Employee Benefits”), pension accounting has undergone a change. The greatest difference is the compulsory abolishment of the ‘corridor approach’ which allowed for accrual accounting of pension debt. LÄS MER