Sökning: "IAS 19"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden IAS 19.

 1. 1. Diskonteringsränta på pensionsförpliktelser - Användningen av IAS 19 i lågränteläge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Jassim; Caroline Olsson; [2021-08-23]
  Nyckelord :Lågränteläge; Pension; IAS 19; Diskonteringsränta; Pensionsförpliktelser;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hanteringen av pensionsförpliktelser enligt IAS 19 har länge varit omdebatterad, speciellt valet av diskonteringsränta. Diskonteringsräntan som får användas ska härstamma från statsobligationer eller företagsobligationer enligt standarden. LÄS MER

 2. 2. Improving The Visualization And Animation Of Weighted Dynamic Networks Using Force-Directed Graph Drawing Algorithms

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutet för analytisk sociologi, IAS; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Guus Winkelmolen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The visualization of networks as graphs composed of nodes and vertices benefits many fields of science including social network analysis. The use case of visualizations is twofold. Firstly, easy initial visualization of networks will help researchers find and specify their hypotheses before having to do any technical analysis. LÄS MER

 3. 3. Goodwill Impairment and Earnings Management in the year of the pandemic

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christine Dicken; Oskar Unger; [2021]
  Nyckelord :Goodwill Impairment; Earnings Management; Discretion; IFRS 3; IAS 36; COVID-19; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the research is to analyze managers’ use of accounting discretion in goodwill impairment losses of European firms in 2020 – a year of financial distress caused by the COVID-19 pandemic – and whether the discretion employed reflects earnings management. Methodology: The difference in earnings between impairers and non-impairers is analyzed by employing a Mann-Whitney U-test and an independent T-test. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill under Covid-19 pandemin - En undersökning av Stockholmsbörsens Large Cap bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nilsson; Karl Ahlcrona Kjellman; Viktor Hansson; André Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Diskonteringsränta; Nedskrivning; IAS 38; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det går att utläsa någon variation i företags goodwillnedskrivning år 2019 och 2020 då åren har präglats av både en låg- och högkonjunktur. Metod: Studien har genomförts med en utvärderingsmetodik och kvantitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Problematic aspects regarding accounting of Covid-19 related government grants and assistance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Leirup; Christian Brams; Alexander Waldo; [2021]
  Nyckelord :Government grants; Generally Accepted Accounting Principles; Covid-19; IAS 20; K3; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka problem angående redovisningen av statliga stöd och bidrag efter inträdet av covid-19 pandemin. Vårt fokus kommer vara att klargöra de oklarheter som finns gällande hur stöden och bidragen redovisas och när de kan behandlas i redovisning och även huruvida de etablerade normer gällande redovisning har tillämpats. LÄS MER