Sökning: "IAS 36 p. 134"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden IAS 36 p. 134.

 1. 1. Upplysningskrav gällande nedskrivning av goodwill : En komparativ studie av årsredovisningar av bolag i Kanada, Japan och Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sophie Romild; [2017]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; write-downs; Canada; Japan; Russia; annual reports; financial reports; IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; nedskrivning; nedskrivningstest; Kanada; Japan; Ryssland; årsredovisningar; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : År 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Dessa internationella redovisningsstandarder har som mål att skapa jämförbara, transparenta, relevanta, tillförlitliga och begripliga finansiella rapporter vilka behövs för att fatta ekonomiska beslut. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 : En jämförande studie av dess efterlevnad i börsnoterade bolag på large cap-listan under åren 2005–2015

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Noor Al-Doori; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment Test; Compliance; Comparability and IAS 36.; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Efterlevnad; Jämförbarhet och IAS 36.;

  Sammanfattning : För mer än tio år sedan infördes IFRS 3/IAS 36 och det blev obligatoriskt för alla börsnoterade företag i Sverige att redovisa goodwill. Problemet är att IAS 36 är en komplicerad regel och studier visar en låg grad av efterlevnad. LÄS MER

 3. 3. A study of Swedish listed companies to determine if their goodwill impairment disclosures comply with the requirements in IAS 36

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Grannas Braf Linnea; El Farran Mirvat; [2015]
  Nyckelord :IAS 36; Impairment test; Goodwill; Disclosure and Compliance;

  Sammanfattning : AbstractPurpose – The purpose of this study is to investigate to what extent Swedish listed companies comply with the disclosure requirements in IAS 36, paragraph 134. The study also aims at assessing whether certain company-specific characteristics could impact companies´ disclosure levels. LÄS MER

 4. 4. Upplysningskrav beträffande nedskrivningstest : En komparativ studie av IAS 36 p. 134 mellan företag i Kina, Storbritannien och Tyskland

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Kasper Mortensen; Fredrik Torwald; [2014]
  Nyckelord :IAS 36 p; 134; IFRS; Goodwillredovisning; Nedskrivningstest; IAS 36 p; 134; IFRS; Goodwillredovisning; Nedskrivningstest; Rättvisande bild; kinesiskt GAAP och Redovisningstraditioner; Rättvisande bild; kinesiskt GAAP och Redovisningstraditioner;

  Sammanfattning : Syftet med internationella regelverk för redovisning, som reglerar redovisningspraxis ochrevision över landsgränser, är att uppnå harmonisering av redovisningsförfaranden världen över.Jämförbarhet mellan olika länders redovisning och ökad transparens i finansiella rapporter är dekvalitativa egenskaper som eftersträvas i sammanhanget. LÄS MER

 5. 5. Upplysningskravet enligt IAS 36 : Hur väl svenska företag anpassat sina finansiella rapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Cecilia Svensson; Karolina Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Goodwill; redovisning; normer;

  Sammanfattning : Goodwill är en tillgång som till sin natur är svår att definiera och värdera, då den inte utgör något fysiskt objekt. 2005 infördes nya internationella standarder som medförde en avsevärd ökning av omfattningen i de upplysningar som företag måste redogöra för vid innehav av goodwill. LÄS MER