Sökning: "IBD"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet IBD.

 1. 1. Att få leva, inte bara överleva : En analys av bloggar om unga vuxnas upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Gustavsson; Sofia Hellmér; [2019]
  Nyckelord :experiences; IBD; nursing; social constraints; quality of life; erfarenheter; IBD; livskvalité; omvårdnad; sociala begränsningar;

  Sammanfattning : Bakgrund:Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för både Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa sjukdomar är kroniska och kommer i skov, vilket innebär en tillfällig försämring i sjukdomsförloppet. LÄS MER

 2. 2. The comparative efficacy of biologics in patients with Crohn´s disease and Ulcerative Colitis

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Elan Adel Khalaf; [2019]
  Nyckelord :IBD; Chron´s disease; Ulcerative Colitis; biologics; remission.;

  Sammanfattning : Introduction The fundamental concept for modern inflammatory bowel disease (IBD) treatment algorithm is an early induction of mucosal healing and its maintenance. Biological therapies are becoming mainstays of IBD therapy. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the biological relevance of disease consensus modules : An in silico study of IBD pathology using a bioinformatics approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Joel Ströbaek; [2019]
  Nyckelord :Bioinformatics; Disease module; Consensus module; Disease consensus module; Network medicine; Inflammatory bowel disease; Crohn s disease; Ulcerative colitis; S2B; NSC; Tetralith; MODifieR;

  Sammanfattning : Inflammatory bowel disease encompasses a variety of heterogeneous chronic inflammatory diseases that affect the gastrointestinal tract, where Crohn’s disease and ulcerative colitis are the principal examples. The etiology of these, and many other complex human diseases, remain largely unknown and therefore pose relevant targets for novel research strategies. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :IBD; hund; mikrobiom; diagnostiska metoder; fekalt prov; kronisk tarminflammation;

  Sammanfattning : IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. LÄS MER

 5. 5. Probiotika till häst - fungerar det?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Stenius; [2019]
  Nyckelord :häst; mikrobiom; probiotika; foder;

  Sammanfattning : Hästen är en herbivor vars naturliga diet till stor del består av gräs. För att kunna tillgodogöra sig strukturella kolhydrater är hästen helt beroende av mikrober, som i grovtarmen fermenterar cellulosa, hemicellulosa och pektin till lättupptagliga flyktiga fettsyror. LÄS MER