Sökning: "IBD"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet IBD.

 1. 1. Kostens betydelse vid Crohns sjukdom - litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susan Musonda; Hanna Bergstrand; [2020-06-17]
  Nyckelord :Crohns disease; nutrition intervention; diet therapy; IBD; FODMAP; SCD; Quality of Life;

  Sammanfattning : Crohns sjukdom ingår i gruppen kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)och med en prevalens på cirka 200 per 100 000 invånare lever drygt 20 000 individer idagmed Crohns sjukdom i Sverige. Sjukdomen orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande medstora hälsoekonomiska konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Fysisk Aktivitet hos Barn och Ungdomar med IBD

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanne Gustafsson; Jennie Stålbrand; [2020]
  Nyckelord :Inflammatory Bowel Disease; Ulcerative Colitis; Crohn´s Disease; Children; Adolescents; Physical activity; Exercise; Health;

  Sammanfattning : Background Pediatric IBD can limit the dayly life and is associated with psychosocial strain and future illness. However, physical activity and exercise are at great importance through childhood. LÄS MER

 3. 3. THE TRANSCRIPTIONAL LANDSCAPE OF B CELLS UPON MUCOSAL HEALING IN EXPERIMENTAL COLITIS : A SINGLE CELL TRANSCRIPTOMICS ANALYSIS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Claudio Novella Rausell; [2020]
  Nyckelord :IBD; scRNA-seq; Machine Learning; Single Cell; Statistics; Dimensionality Reduction; UMAP;

  Sammanfattning : Upon damage of the intestinal barrier, a complex interaction between the immune system and the epithelium is required to promote mucosal healing. However, which cell type and how the immune system orchestrates changes in the tissue transcriptomic landscape to eventually modulate mucosal healing is yet to be investigated. LÄS MER

 4. 4. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Soma Nouri; Sandra Somai; [2020]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Crohn s disease; Ulcerative colitis; Living with; Lived experience; Patient experience; Inflammatorisk tarmsjukdom; Crohns sjukdom; Ulcerös Kolit; Leva med; Levd erfarenhet; Patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är samlingsnamn för kroniska mag-och tarmsjukdomar och innefattar Crohns sjukdom (CD) samt Ulcerös kolit (UK). Båda sjukdomar löper i skov med återkommande, långvariga diarréer med förbättrings-och försämringsperioder och kan relateras till fysiska, psykiska samt sociala faktorer. LÄS MER

 5. 5. Bridging inflammatory bowel diseases and hepatobiliary disorders through pathway enrichment and module-based approach

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Alaa Saloum; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inflammatory bowel diseases (IBD) including Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC) are associated with various hepatobiliary disorders. Two of the chronic hepatobiliary disorders that may coexist with inflammatory bowel diseases are: primary biliary cholangitis (PBC) and primary sclerosing cholangitis (PSC). LÄS MER