Sökning: "IBD"

Visar resultat 21 - 25 av 50 uppsatser innehållade ordet IBD.

 1. 21. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom. : Patientens upplevelser. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linn Westin; Elina Aronsson; [2015]
  Nyckelord :Inflammatorisk tarmsjukdom; Inflammatory Bowel Disease; IBD; Patientens upplevelser; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Inflammatorisk tarmsjukdom blir allt vanligare. Sjukdomen är kronisk och kommer följa patienten för resten av livet. Sjuksköterskan behöver kunskap om patientens upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom för att kunna ge stöd och god omvårdnad. LÄS MER

 2. 22. Är gurkmeja ett realistiskt alternativ för behandling av hundar med gastrointestinala besvär?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefin Hellgren; [2015]
  Nyckelord :gurkmeja; curcumin; hund; mag-tarmsjukdomar; växtbaserat läkemedel; antiinflammatorisk effekt; turmeric; dog; gastrointestinal disease; herbal medicine; anti-inflammatory effect;

  Sammanfattning : Traditionellt sett har gurkmeja använts för medicinskt bruk i många olika länder och kulturer för en rad olika besvär på både djur och människor. Användningen idag är framför allt som kosttillskott, som del i digestionsbefrämjande medel och för att lindra ledbesvär. LÄS MER

 3. 23. Patienters upplevelser av att leva med Inflammatory Bowel Disease (IBD)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rahma Fuaad; Eva Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Inflammatoriska tarmsjukdomar; Lidande; Omvårdnad; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : SammanfattningInflammatoriska tarmsjukdomar, IBD är ett samlingsnamn för sjukdomarna ulcerös kolit och Cronh’s sjukdom samt intermittent kolit. I Sverige diagnostiseras cirka 2 000 individer med IBD varje år. IBD är en systemsjukdom vilket innebär att inte enbart tarmen drabbas utan även andra organ kan angripas. LÄS MER

 4. 24. Förlust av tolerans vid inflammatory bowel disease på hund?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Klara Huitfeldt; [2015]
  Nyckelord :immunologi; inflammatory bowel disease; tarmsjukdom; hund; tolerans; immunology; intestinal disease; dog; tolerance;

  Sammanfattning : Inflammatory bowel disease (IBD) är ett samlingsnamn för en grupp inflammatoriska tarmsjukdomar och en av de vanligaste orsakerna till kroniska mag-tarmsymtom hos hund. Orsakerna till IBD är inte helt fastställda men tarmslemhinnans immunförsvar, bakterieflora, genetiska faktorer och miljöfaktorer anses vara centrala för tillståndet. LÄS MER

 5. 25. Hanteringsstrategier hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellelta Beyene; Matilda Karelius; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Inflammatory bowel disease involves major changes where psychological and physical stress becomes a part of ones daily life. The ability to adapt and cope well with the situation, increases the chances of feeling satisfied with life. There are various management strategies that people with IBD use to cope with their daily life. LÄS MER