Sökning: "IBRAHIM"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade ordet IBRAHIM.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av MIG-team

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Hansson; Vartineh Ibrahim; [2021-05-24]
  Nyckelord :MIG-team; Sjuksköterska; Intensivvårdssjuksköterska; Ledarskap; Erfarenheter; Uppfattningar; Attityder;

  Sammanfattning : Background: In today's society, the population lives longer which require higher demands on healthcare through an increased age of the arriving patients. Seriously ill patients in conditions that require more close monitoring are one of the most resource-intensive care facilities and take place in intensive care units. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTERS RESONEMANG OM SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL TEORI I PRAKTIK INOM HEMSJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Youssef; Hüsna Yurdagül Ibrahim; [2021-05-07]
  Nyckelord :Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter arbetar på olika verksamheter och tillämpar olikaarbetsterapeutiska teori och praxismodeller, detta resulterar i att arbetsterapeutersarbetssätt skiljer sig beroende på vart de arbetar. Arbetsterapeutens uppdrag ihemsjukvården är att aktivt delta i en individs planering och utförarehabiliteringsinsatser i hemmet, särskilt boende och på korttidsenheter. LÄS MER

 3. 3. Experimental acceleration Measurements and Finite Elements Modeling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Ibrahim Alnimairi; Salim Arrabi; [2021]
  Nyckelord :signal processing. PSD; mode shapes; Mdof; Sdof; PSDT-SVD; finite element modelling;

  Sammanfattning : Heavy crushing machines under their production shifts, creates various levels of vibration, noise and dynamic forces which can be transferred to other parts of the industrial unit. Such kind of factors applies continuous forces on machine parts which can cause gradual fatigue, creep and eventually failure of machine. LÄS MER

 4. 4. Optimering av en chattbot för det svenska språket

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Mohammed Mutaliev; Ibrahim Almimar; [2021]
  Nyckelord :Chatbots; machine learning; natural language processing; tokenization; feature extraction; classification; word embeddings; transformers; Chattbottar; maskininlärning; naturlig språkbearbetning; tokenisering; känneteckensextrahering; klassificering; ordinbäddningar; transformatorer;

  Sammanfattning : Chattbotutvecklare på Softronic använder i dagsläget Rasa-ramverket och dess standardkomponenter för bearbetning av användarinmatning. Det här är problematiskt då standardkomponenterna inte är optimerade för det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. Är primärvården till för alla? : En kvalitativ studie om unga vuxna invandrares erfarenheter av mötet med primärvården.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nor Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Care; experiences; immigrants; person-centred care; primary care; qualitative method.; Erfarenheter; invandrare; kvalitativ metod; person-centred care; primärvården; vård.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka unga vuxna invandrares erfarenheter av primärvården. En kvalitativ ansats tillämpas för att söka en djupare förståelse för ämnet och fem semistrukturerade intervjuer har genomförts. Genom ett snöbollsurval har informanter, bosatta i Mälardalsregionen, valts ut till studien. LÄS MER