Sökning: "IC"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet IC.

 1. 1. Building Institutional Capacity for Sustainability Transitions through Innovation Experiments : A Case Study of Sustainability Innovation Networks and Craft Beer SMEs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Brendan Pipkin; [2019]
  Nyckelord :Experimentation; Sustainability Transitions; Circular Economy; SMEs; Craft Beer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The concept of experimentation is increasingly promoted to facilitate social learning for sustainability transitions. Experiments are collaborative initiatives designed to generate knowledge and test innovative practices to address a collective sustainability challenge. LÄS MER

 2. 2. Case study on Universal Verification Methodology(UVM) SystemC testbench for RTL verification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Kevin Skaria Chacko; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Master’s thesis aims to conduct a case study on using Universal Verification Methodology (UVM) in SystemC for Register-Transfer Level (RTL) verification. Verification of ASICs is very important nowadays especially in terms of production costs, time to market and the sustainability of products. LÄS MER

 3. 3. Spice Circuit Reduction for Speeding up Simulation and Verification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Menglin Wang; Cancan Yin; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The focus of this work has been to implement a generic netlist reduction engine to speed up circuit simulations. The netlist reduction techniques are further optimized for Static Random-Access Memory (SRAM), wherein we exploit the repetitive pattern of the circuit. LÄS MER

 4. 4. Intellektuellt kapital : En jämförelse av årsredovisningar mellan svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olof Holm; Alexander Haglund; Jonas Sukhin; [2019]
  Nyckelord :Intellectual capital; content analysis; annual reports; pharmaceutical sector; IT-consultant sector; Bank sector; real estate sector; cross-sectional study; James Guthrie code scheme; Intellektuellt kapital; innehållsanalys; årsredovisning; Läkemedelsbranschen; IT-konsultbranschen; Bankbranschen; Fastighetsbranschen; Tvärsnittsstudie; James Guthrie kodschema;

  Sammanfattning : Paraplybegreppet intellectual capital (IC) innefattar alla former av tillgångar som saknar fysisk substans och som utgör skillnaden mellan ett företags redovisade värde och deras marknadsvärde. Två noterade företag med identiska tillgångar på balansräkningen kan alltså värderas till helt olika priser. LÄS MER

 5. 5. High voltage transient protection for automotive

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Viktor Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Automotive; protection circuit; Load dump; pulse 1; pulse 2a; ISO 16750; ISO 7637; voltage transients; double exponential transient; pulse generator.;

  Sammanfattning : Electronics for automotive needs to be able to handle different situations that can occur on the power line, such as high voltage transients. ISO16750 and ISO-7637 describes different pulses and tests a system needs to be able to handle. LÄS MER