Sökning: "ICA SKANDIA"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ICA SKANDIA.

 1. 1. Managing a business change : framework for measuring and controlling businesses

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :CECILIA THIBBLIN; [2014]
  Nyckelord :Transformator Design; Change; Key performance indicators; Perspective; Transformator Design; Förändring; Nyckeltal; Perspektiv;

  Sammanfattning : Todays changing market makes it increasingly important for companies to be able to change and adopt to different market dynamics. Companies that manage to undergo a change often differ from those that fail. LÄS MER

 2. 2. I vilket segment uppstår kreditförluster? : en studie av bankers årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Ulrika Larsson; Emilia Lindhe Vithal; [2009]
  Nyckelord :kreditförluster; årsredovisningar; banker;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bankerna har en viktig roll i samhället genom att vara ett system för hantering av sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering. Under 2008 startade en global finanskris. LÄS MER

 3. 3. Skandia-grisen & ICA-Stig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Sandberg; Lena Christensson; Isabell Blomkrantz; Madeleine Swardh; [2008]
  Nyckelord :humoristisk reklam; attityd; hög- och lågengagemang; ICA; Skandia; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera hur företag kan använda humor i reklam för att återfå konsumenternas positiva attityd. Vilken betydelse en produkts engageringsgrad har för att återfå konsumenters positiva attityd i relation till humoristisk reklam. Detta behandlas utifrån fallföretagen Skandia och ICA. LÄS MER

 4. 4. Framtidens banker : En studie varumärkesutvidgningar mot bankmarknaden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Joel Karlsson; Daniel Löfgren; [2008]
  Nyckelord :Varumärkeskapital; Varumärkesutvidning;

  Sammanfattning : Att varumärken utvidgar sig är inget nytt fenomen, däremot börjar det bli allt vanligare med varumärkesutvidgningar mot banktjänster. Varumärken som ICA, Skandia och IKEA har redan utvidgat sina varumärken till att även erbjuda banktjänster. LÄS MER