Sökning: "ICA positionering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ICA positionering.

 1. 1. Måste gammal frukt slängas? - En empirisk studie om livsmedelsbutikers förhållande till frukt och grönsaker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Åström; Rasmus Platenik; [2016-05-09]
  Nyckelord :Livsmedelsbutik; Matsvinn; Ful frukt och grönt; ICA Kvantum Lerum; Hemköp Vasagatan; Lönsamhet; Kannibalisering; Kundbaserad prissättning; Retail Management; Marknadsföring; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera möjligheten för livsmedelsbutiker att utnyttja grönsaker och frukt med ett defekt utseende eller som måste konsumeras inom en snar framtid till försäljning istället för att slängas. Uppsatsen undersöker vidare om det finns intresse för en handel av denna sort samt om butikerna kan finna någon lönsamhet genom försäljningen. LÄS MER

 2. 2. En branschstudie om livsmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Claes Lennesiö; Fredrik Gustafsson-Forsberg; [2012]
  Nyckelord :Food industry; Store; Grocery stores; Marketing; Consumer; Consumer behavior; Branschstudie; Livsmedelsbranschen; Butik; Marknadsföring; Konsument; Köpbeteende;

  Sammanfattning : I denna branschstudie gällande livsmedelsbutiker, kommer vi att beröra hur butiker kan marknadsföra sig samt vilka faktorer som spelar störst roll vid kundernas val av butik. För att kunna klargöra detta, kommer vi att använda oss av teorier så som Porters fem konkurrenskrafter samt vissa skolformer utifrån boken Marketing Theory av Jagdish N. LÄS MER

 3. 3. Att skapa mervärde med hjälp av sortiment- En kvalitativ studie på den svenska dagligvaruhandeln

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Gustavsson; Maja Heed; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; management; Management of enterprises; variation; inspiration; image; konkurrensfördelar; positionering; mervärde; sortimentsplanering; sortiment; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandeln skapar mervärde till konsument genom sitt arbete med sortimentsplanering på en konkurrensintensiv och dynamisk marknad. Vi har i uppsatsen valt en kvalitativ metod vars ansats formats av inslag från både praktiken samt existerande teorier. LÄS MER

 4. 4. Svinnet som försvann - en fallstudie av CSR på ICA Malmborgs Tuna

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Hagberg; Desirée Holmberg; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; management; Management of enterprises; Ansvarstagande; Resurskocken; Matsvinn; ICA Tuna; CSR; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera hur ICA Tuna i Lund aktivt arbetar med att reducera matsvinn genom projektet Resurskocken. Genom en fallstudie av Resurskocken vill vi visa hur denna livsmedelsbutik på ett konkret sätt realiserar företagsansvar, CSR, och förenar det med lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Visst vill jag köpa det här : en studie om vilka marknadsföringsstrategier som kananvändas av livsmedelsföretag för att marknadsföra exklusivalivsmedel i butik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Chilani De Soysa; [2011]
  Nyckelord :marknadsföring; butik; exklusiva livsmedel; sinnen;

  Sammanfattning : Marknadsföring är något centralt i livsmedelsbutiker. Detta tillföljd av ett överskott avlivsmedelsbutiker vilket har inneburit att konkurrensen hårdnat inom denna bransch då deflesta butiker riktar sig mot samma kundsegment (pers. med., Nilsson, 2011) . LÄS MER