Sökning: "ICA struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden ICA struktur.

 1. 1. ICA - loket i lokal mat? : en kvalitativ intervjustudie om ICA-handlares handlingsutrymme och motivation för lokal matproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Valleräng; [2021]
  Nyckelord :lokal mat; livsmedelsbutiker; närproducerat; ICA-handlare; livsmedelsstrategi; livsmedelskedjan; dagligvaruhandeln;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras ICA-handlares handlingsutrymme och motivation till att lyfta lokal matproduktion. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjustudier med fem ICA-handlare i Gävleborg. Studien ger en inblick i hur ICA-handlare ser på sin roll i arbetet med att öka livsmedelsförsörjningen i Gävleborg. LÄS MER

 2. 2. Hur effektiv är e-handeln av dagligvaror?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Donnerstål; Erik Rasmussen; Albin Sillerström; [2021]
  Nyckelord :Processkartläggning; Orderplockningsprocess; E-handel; ICA;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln inom dagligvarubranschen har haft en hög tillväxtunder de senaste åren. Coronapandemin har varit en bidragande faktor till denkraftiga ökningen då konsumtionsmönster har förändrats och restriktionerbegränsat den fysiska handeln. ICA som är marknadsledande inom e-handelav dagligvaror, har behövt anpassa sig. LÄS MER

 3. 3. Kroppspositionens påverkan på lumendiameter och flödeshastighet i arteria carotis communis och arteria carotis interna

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Saga Hallqvist; [2021]
  Nyckelord :Carotisduplex; hemodynamik; ålder; längd; sittande; liggande;

  Sammanfattning : Duplexultraljud av arteria carotis communis (CCA) och arteria carotis interna (ICA) utförs med ultraljud kombinerat med doppler för att bedöma kärlväggar samt flöden och hastigheter. Lumendiametern i CCA (CLD) är en markör för sjukdomar som ateroskleros, hjärtinfarkt och stroke. LÄS MER

 4. 4. Strategi och struktur i detaljhandelslogistik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Louise Berben; Christian Andersson; Erik Sjödahl; Marcus Vesterberg; [2020]
  Nyckelord :Single sourcing; Multisourcing; Speditör; Tredjepartalogistik; Distribution; Leveransstrategi; Logistik;

  Sammanfattning : Logistik har kommit att bli ett av de främsta verktygen för att effektivisera ochkostnadsminimera i ett företag. God lagerhållning och fulla lastbilar som avgår från rätt platsvid rätt tidpunkt har blivit en nödvändighet för att klara konkurrensen på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Involvering av franchisetagare i produktutvecklingsprocessen - Rekommendationer för ICA Sverige

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Karin Erninger; Frida Wikner; [2018]
  Nyckelord :Franchise; customer integration; employee involvement; knowledge; ICA; Franchise; kundintegrering; involvering av anställda; kunskap; ICA;

  Sammanfattning : Forskning visar på betydande fördelar för företag som involverar sina kunder i de värdeskapande processerna, och som tar tillvara på sina anställdas kreativitet och kunskap. Tyvärr så misslyckas många företag med detta. LÄS MER