Sökning: "ICA-handlare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet ICA-handlare.

 1. 1. ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caisa Erixon; Mohammad Khalil; Hanna Nyremo; [2019]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIO; Dynamiska kapabiliteter; ICA-handlare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga. En fallstudie av ICA-handlare i Skåneregionen Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Caisa Erixon, Mohammad Khalil och Hanna Nyremo Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Resursbaserat synsätt, Varaktiga konkurrensfördelar, VRIO, Dynamiska kapabiliteter, ICA-handlare Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ICA-handlare strategiskt arbetar för att bevara sin marknadsposition i en allt mer dynamisk bransch. LÄS MER

 2. 2. Den hållbara organisationens ohållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Ljungblom; Fredrik Elmström; [2017]
  Nyckelord :Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Ansvarsfullt företagande har idag fått en allt större roll i hur företag bedriver sin dagliga verksamhet. Idag är det viktigt att ha i åtanke vilken typ av bild företaget utstrålar och hur det uppfattas av dess intressenter. LÄS MER

 3. 3. Self-Scanning Services in Food Retail : An Investigation on how Self-Scanning Services are adopted in the Swedish Food Retail Environment from a Service Fascination Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Emelie Ekman; [2016]
  Nyckelord :self-scanning services; mobile self-scanning; service fascination; self-service technology; innovative technology adoption; självscanningstjänster; mobilsjälvscanning; service fascination; självbetjäningsteknik; anammande av innovativ teknik;

  Sammanfattning : The retail industry is a competitive environment moving towards being rather service-oriented than product-oriented. It is hence essential for businesses to comprehend the market and act accordingly to differentiate themselves. A way of gaining competitive advantage and engage consumers is to invest in innovative technology. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility : en kvalitativ studie om hur CSR integreras i företags beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emma Gustafsson; Jennie Johansson; [2014]
  Nyckelord :CSR; Work of sustainability; Stakeholder theory; Legitimacy theory; Decision making; CSR; Hållbarhetsarbete; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Under de senare åren har fenomenet CSR blivit oerhört aktuellt bland både företag, intressenter och samhället i övrigt. Det har framställts att det numera berör hur utvecklingen av CSR påverkar företags beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. ICA-modellen : Incitament och motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Larsson; Eriksson Oscar; [2012]
  Nyckelord :ICA; Motivation; Incitament; ICA-handlare; Ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att få en djupare förståelse för vad som motiverar ICA-handlare, vilka risker och utmaningar som finns i en organisation som ICA med flera lokala ägare och chefer, samt hur man hanterar dessa. Detta är gjort ur ett perspektiv baserat på teorier gällande motivation och incitament hos individer inom en organisation. LÄS MER