Sökning: "ICA"

Visar resultat 1 - 5 av 565 uppsatser innehållade ordet ICA.

 1. 1. ATT HANDLA MED HÄNSYN - En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wilma Haugsnes; Linnéa Persson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Covid-19; ICA; Reklam; Dagligvaruhandel; Pandemi; Taylor’s six segment message strategy wheel; Bildsemiotiken; Reklaminnehåll;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida reklaminnehåll har ändrats under pandemin och i så fall hur pandemin presenteras i reklaminnehåll.Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Taylor’s six segment message strategywheel och bildsemiotiken.Metod: Kvantitativ metod i kombination med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. E-handelns påverkan på dagligvaruhandeln En studie om e-handelns och covid-19-pandemins effekter på butikers verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Brynzér; Sofia Samuelsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Dagligvaruhandel - e-handel – covid-19 - change management - digital transformation - last mile - köpprocessen - e-handelsbarriärer; Grocery trade – e-commerce – covid-19 – change management – digital transformation – last mile - The buyer decision process - e-commerce barriers;

  Sammanfattning : Background: The emergence of the internet has changed the market structure for many industries, and it can be discerned that there has been a shift where trade has increasingly shifted from traditional retail to online shopping. In the food industry, e-commerce has in recent years grown even larger. LÄS MER

 3. 3. How can we measure and evaluate transportation performance? - A case study at ICA South-West

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Appelgren; [2021-06-11]
  Nyckelord :Transportation assessment; Transportation performance measurements; Metric areas; ICA South-West;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. ICA - loket i lokal mat? : en kvalitativ intervjustudie om ICA-handlares handlingsutrymme och motivation för lokal matproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Valleräng; [2021]
  Nyckelord :lokal mat; livsmedelsbutiker; närproducerat; ICA-handlare; livsmedelsstrategi; livsmedelskedjan; dagligvaruhandeln;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras ICA-handlares handlingsutrymme och motivation till att lyfta lokal matproduktion. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjustudier med fem ICA-handlare i Gävleborg. Studien ger en inblick i hur ICA-handlare ser på sin roll i arbetet med att öka livsmedelsförsörjningen i Gävleborg. LÄS MER

 5. 5. TQM inom livsmedelsindustrin : Chefernas egna uppfattningar kring förändringar och reformer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Joel Estberg; Daniel Poznic; [2021]
  Nyckelord :TQM; total kvalitetsledning; verktygsperspektiv; symbolperspektiv; recept; egenkontroll; svensk standard för livsmedelshantering; Click and Collect.;

  Sammanfattning : In today's society, it is of great interest to constantly streamline and improve yourorganization for the better. How to do this, however, is not obvious and there are usually anumber of solutions, ideas and recipes that claim to solve various problems. LÄS MER