Sökning: "ICALL"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ICALL.

 1. 1. NLP methods for the automatic generation of exercises for second language learning from parallel corpus data

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Arianna Zanetti; [2020-09-25]
  Nyckelord :ICALL; language learning; parallel corpus; exercise generation;

  Sammanfattning : Intelligent Computer Assisted Language Learning (ICALL), or Intelligent Computer Assisted Language Instruction (ICALI), is a field of research that combines Artificial Intelligence and Computer Assisted Language Learning (CALL) in order to produce tools that can aid second language learners without human intervention.The automatic generation of exercises for language learners from a corpus enables the students to self-pace learning activities and offers a theoretically infinite, un-mediated and un-biased content. LÄS MER

 2. 2. Enklare väg in i ett nytt språk : En webbkurs för nybörjare i arabiska

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Anna Enbom; [2013]
  Nyckelord :Arabic; CALL; ICALL; Second language acquisition.; Arabiska; CALL; ICALL; Andraspråksinlärning.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att utveckla en webbplats som riktar sig till svenskar som vill lära sig arabiska. Syftet med webbplatsen är att minska tröskeln till att lära sig arabiska. LÄS MER