Sökning: "ICC- regler"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden ICC- regler.

 1. 1. Immunity and the Crime of Aggression - The Legal Possibilities and Implications of Prosecuting Heads of State for the Crime of Aggression in National Courts and the International Criminal Court

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Wikström; [2020]
  Nyckelord :public international law; international criminal law; international criminal court; crime of aggression; personal immunity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter aktiveringen av Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion över aggressionsbrottet i juli 2018 är dessa gärningar för första gången sedan Nürnbergtribunalen möjliga att väcka åtal för i en internationell domstol. Aggressionsbrottet kan bara begås av personer i position att effektivt utöva kontroll över eller styra politiska eller militära handlingar av en stat. LÄS MER

 2. 2. Krävs det en lag mot könsdiskriminerande reklam?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jabbar Samar; [2018]
  Nyckelord :gender discriminatory advertising; advertising; discriminatory advertising.; ICC- regler; etiska regler; reklamombudsmannen; reklamombudsnämnden; reklam; marknadsrätten; tryckfrihetsförordningen; könsdiskriminerande reklam; könsdiskriminering.;

  Sammanfattning : En diskussion om könsdiskriminerande reklam har pågått sedan 1970 – talet. Än idag har det inte reglerats om könsdiskriminerande reklam och det har passerat ca 40 år. Det har pågått i sådan lång tid på grund av att experter i området har uttryckt att könsdiskriminerande reklam skyddas utav grundlagen. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföringslagens tillämplighet vid innehållsmarknadsföring

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Lindmark; Fanny Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; marknadsföringslag; innehållsmarknadsföring; reklam på sociala medier; annonsmarkering i sociala medier;

  Sammanfattning : I dagens samhälle återfinns ett brett spektrum av medier, samtliga olika typer av forum där läsaren utsätts för både redaktionell text och marknadsföring. De traditionella medierna för bland annat nyhetsexponering som exempelvis radio, tv och dagspress har idag kompletterats med ett antal digitala sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Spelets regler : En retorisk analys av Mobilbets och Unibets reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Barbara Parkic; Linda Forsell; [2016]
  Nyckelord :Rhetorical analysis; ethos; pathos; logos; tv-commercials; casino; Retorikanalys; ethos; pathos; logos; reklamfilm; casino;

  Sammanfattning : Denna studie kommer behandla casinoreklam som har sänts på svensk tv. Studien kommer att undersöka hur Mobilbet och Unibet använder sig av retoriska verktyg i sina reklamfilmer genom övertygelse argumenten: ethos, pathos och logos. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring riktat till barn : Barns skydd vid marknadsföring via Internet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Bernhardsson Vennberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda om det föreligger en inkonsekvens mellan lagar och regelverk vad gäller skyddet för barn vid marknadsföring. Utgångspunkten i arbetet tar sikte på Internet som medium för att utreda om tydligare regler behövs på området. LÄS MER