Sökning: "ICOM"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ICOM.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. En jämförelsestudie av träprover som konserverats med olika metoder Förändringar i färg, vikt och dimension

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lina Bjurgard; [2016-06-27]
  Nyckelord :Archaeological wood; wood conservation; polyethylene glycol; resin; WOAM; International Comparative Project;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:24.... LÄS MER

 3. 3. Interpreting UNESCO and ICOM intangible heritage conventions: Japanese collections in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Leandersson; [2015-06-10]
  Nyckelord :UNESCO Convention 2003 ; ICOM guidelines; Intangible cultural heritage; Japanese symbolism;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science inConservation 30 hecDepartment of ConservationUniversity of Gothenburg2015:27.... LÄS MER

 4. 4. ICOM : A study on leadership and feedback within a communication company

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Camilla Englund; Anna Wredenberg; Linnéa Hallberg; [2010]
  Nyckelord :Authentic leadership; transformational leadership; feedback; performance review; ICOM and IKEA;

  Sammanfattning : Background IKEA Communications (ICOM) is IKEA’s communication company which creates communication tools, such as the IKEA catalogue and brochures. The company also functions as IKEA’s internal communication agency. In 2008, ICOM went through a reorganization adopting a matrix structure. LÄS MER

 5. 5. Kulturföremål - Föremål för organiserad brottslighet -

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Björnsdotter; [2005]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Företeelsen att kulturföremål är föremål för organiserad brottslighet är ett relativt okänt faktum i svensk rätt. Utomlands har man däremot uppmärksammat ämnet och för ett par år sedan så kunde klara kopplingar mellan stulna kulturföremål och organiserad brottslighet göras. LÄS MER