Sökning: "ICT"

Visar resultat 1 - 5 av 2161 uppsatser innehållade ordet ICT.

 1. 1. Teacher’s perception of ICT implementation in the mathematical classroom and its impact on student achievement. A survey study with a focus on digital competence.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Tim Gustafsson; [2020-02-26]
  Nyckelord :Mathematics; ICT; Digital Artefacts; Teachers’ perception; student mathematical achievement.;

  Sammanfattning : The following study aspires to identify teachers perception of their use of ICT and their viewsof its impact on student mathematical achievement. In addition, the study seeks to compareteachers in both North America and Europe how they implement digital artefacts and theirperceptions of possible impacts. LÄS MER

 2. 2. The effect of ICT on trading companies in Sweden. A case study of four trading companies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Lindergren; Johanna Norrman; [2020-02-13]
  Nyckelord :Trading Companies; Information and Communication Technologies; Disintermediation; Transaction Costs; International Business;

  Sammanfattning : Over the years there has been an increasing amount of literature regarding the effect of information and communication technologies (ICT) on trade. These technologies cause disruption in the way that companies do business by increasing the amount of information available. LÄS MER

 3. 3. The integration of ICT in ELT : A systematic literature review on the use of Information and Communication Technologies in English language teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jakob Gull; [2020]
  Nyckelord :Information and Communication Technologies; ICT; English language teaching; ELT; technological devices.;

  Sammanfattning : When 2020 starts, many people’s lives are dependent on technological devices such as smartphones, tablets, and computers. Hence, many schools have started to integrate the use of technological devices in their teaching. LÄS MER

 4. 4. Requirements elicitation for ICT-systems in public healthcare : Challenges with a user-centered, agile way of working

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Moa Marklund; [2020]
  Nyckelord :ICT; healthcare; requirements; elictation; public healthcare; swedish; IT; agile; user centered;

  Sammanfattning : Swedish healthcare has been undergoing significant changes in the last decade and continues to develop at a rapid pace. The Swedish government has set a goal to be the best in the world at using eHealth to achieve good and equal health and welfare in 2025. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar och didaktiska val när digitala verktyg används i undervisningen : En kvalitativ studie som berör matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Lexander Lo; Rebecca Stövegård; [2020]
  Nyckelord :digital tools; teaching mathematics; ICT; iPad; didactics; preschool; digitala verktyg; matematikundervisning; IKT; lärplatta; didaktik; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och deras didaktiska val i användandet av dem i undervisningen. Studien berör också digitala verktyg i relation till ämnesområdet matematik. Studien är kvalitativ och använder sig av semistrukturerade intervjuer samt observation. LÄS MER