Sökning: "ICT"

Visar resultat 1 - 5 av 2070 uppsatser innehållade ordet ICT.

 1. 1. IKT i matematikundervisningen – en intervjustudie om digitala verktyg i matematik för årskurs 4-6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Naurin; [2019-03-11]
  Nyckelord :IKT; matematikundervisning; digitala verktyg; skola; implementering; förhållningssätt; kompetens; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga på vilket sätt lärare använder Informations- ochkommunikationsteknik och digitala verktyg i matematikundervisningen. Här klargörs deargument lärare nämner när de motiverar sitt val av verktyg. LÄS MER

 2. 2. IKT som ett pedagogiskt verktyg för barn med särskilda behov.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Vivien Fazakas; [2019-03-08]
  Nyckelord :IKT; specialpedagogik; särskilda behov; digitalisering; lärare; tematisk analys; digitala verktyg; IT.;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras och analyseras en studie genomförd på två kommunala grundskolor ochtvå grundsärskolor i Sverige. En kvalitativ forskningsmetod genom semistruktureradeintervjuer har använts i studien för att få svar på frågeställningarna. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarnas syn på hur man arbetar med natur och miljö tillsammans med det pedagogiska verktyget surfplattan i förskolan. : En studie om vad surfplattan kan bidra med i den pedagogiska verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Härell; Stephanie Gratwohl Ochoa; [2019]
  Nyckelord :tools; tablet; education; ipad; ICT; biology; nature; environment; ar-tifacts; verktyg; surfplatta; undervisning; Ipad; IKT; biologi; natur; miljö; artefak-ter;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna ser på surfplattan i förskolan och om den används i undervisning om natur och miljö, samt vilka för- och nackdelar som finns med att använda surfplatta.   I vår studie har vi valt att ha två metoder då vi vill ha ett bredare perspektiv för hur förskollärarna använder sig av surfplattan i undervisning om natur och miljö. LÄS MER

 4. 4. Baumol’s Cost Disease in the Second Machine Age

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nelsson; [2019]
  Nyckelord :unbalanced growth computerization digitization employment; Business and Economics;

  Sammanfattning : Baumol argued that technologically stagnant sectors with relatively low productivity growth over time will experience relatively higher prices and increased shares of total labor, and thereby slow aggregate growth. This theory, known as ‘the cost disease’, also claims that services, predominantly found in the public sector, generally are stagnant due to their perceived dependence on human labor as an input. LÄS MER

 5. 5. Foundation for Media Alternatives -A qualitative study of women empowerment through ICT -

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Victoria Englund; [2019]
  Nyckelord :ICT; Development; Women Empowerment; Foundation for Media Alternatives; the Philippines; Minor Field Study;

  Sammanfattning : In recent years ICT has gotten sustained interest in which it’s seen as a tool for development andsocial transformation. There have been a rise of ICT4D (ICT for development) initiatives in theinternational arena. LÄS MER