Sökning: "ICU-environment"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ICU-environment.

 1. 1. Strukturerad vilostund på intensivvårdsavdelning : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jonas Månsson; Magnus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Quiet time; daytime rest; ICU; ICU-environment; Critical care nursing; Strukturerad vilostund; petfri tid; dagtidsvila; intensivvård; intensivvårdsmiljö; omvårdnad vid intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatientens sömn nattetid är fragmenterad och blir i stor utsträckning störd, vilket gör att en vila på dagen behövs; en strukturerad vilostund. För återhämtning och läkning av sjukdomstillstånd är det viktigt att patienten får den vila denne behöver. LÄS MER

 2. 2. ECMO : Last Chance Treatment in the event of Respiratory Failure

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lina Trulsson; [2016]
  Nyckelord :ECMO;

  Sammanfattning : ECMO is out of body oxygenation through an artificial lung in the event of severe respiratory failure where conventional care is not enough. Today the treament is complex, overwhelming and it is hard for staff to get a good overview. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevda sårbarhet och kommunikationens betydelse när denne vårdas vaken i respirator

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fama Eklund Jobe; Anna-Lena Netzel; [2016]
  Nyckelord :Respiration; artificial; communication; nurse-patients relations; intensive care units; vulnerable and patient experience; Andning; konstgjord; kommunikation; sjuksköterska-patientrelation; intensivvårdsavdelningar; sårbar och patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människans sårbarhet är särskilt utsatt då man drabbats av en sjukdom som kan kräva intensivvård, där det handlar om att överleva. Kommunikation är ett av de mest grundläggande mänskliga verktyg som vi använder oss av, dessutom handlar kommunikationen om mer än endast den verbala kommunikationen. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att vara anhörig i en intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Vendela Ståhle; Jonas Lindberg; [2012]
  Nyckelord :Intensive Care; family; ICU-environment; experience; Intensivvård; anhörig; miljö; intensivvårdsrum; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvården är en högteknologisk miljö där svårt sjuka patienter vårdas. Anhörigas betydelse för kritiskt sjuka patienter är stor och det kan vara omvälvande att vara närstående i en högteknologisk miljö. Intensivvårdssjuksköterskor kan spela en betydelsefull roll i hur de närstående erfar sin omgivning. LÄS MER