Sökning: "ICU"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet ICU.

 1. 1. Early Detection and Differentiation of Circulatory Shock in the Intensive Care Unit using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Therese Lindberg; [2022]
  Nyckelord :machine learning; prediction; circulatory shock; intensive care unit; ICU;

  Sammanfattning : In the intensive care unit, patients with crucial, life-threatening conditions are admitted and need constant monitoring. Here, the need for a quick and efficient decision support tool is the greatest. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av urträningsprocessen vid respiratorbehandling av patienter med Covid-19 : En intervjustudie med kvalitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Hed; Emelie Svensson; [2022]
  Nyckelord :Adaption; Covid-19; Nursing experience; Weaning from mechanical ventilation.; Anpassning; Covid-19; Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse; Urträning från respirator;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under året 2020 spreds Covid 19-viruset och en global pandemi bröt ut. Patienterna som vårdades på intensivvårdsavdelningar hade symtom i form av respiratorisk insufficiens och vårdades i respirator. Intensivvårdssjuksköterskorna ställdes inför en ny patientkategori med avvikande symtom och reaktioner på behandling. LÄS MER

 3. 3. Identifying prognostic biomarkers for severe sepsis disease and 28 days mortality

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Gaprielle Massoud; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sepsis is a complex, deadly, and difficult-to-diagnose disease characterized by anomalies in numerous life-threatening organ failures caused by an improper host response to an infecting organism such as bacteria, fungi, or viruses. Patient characteristics such as age and immunologic state, infection factors, and environmental factors such as nutritional status affect sepsis prognosis and make it difficult and a common cause of mortality. LÄS MER

 4. 4. Kan funktionsnivå vid utskrivning från IVA predicera fortsatt vårdbehov? : - En prospektiv kohortstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Therese Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Intensivvård (IVA-vård) kan vid svår sjukdom eller skada vara livsavgörande men vården riskerar att skapa långvariga resttillstånd. Att identifiera patienter med låg funktionsförmåga och risk för långvarig sjukhusvård kan vara betydelsefullt för att optimera åtgärder och resurser i den fortsatta vården av IVA-patienter. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av digital kommunikation med närstående och patienter under Covid-19-pandemin : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Carl-Filip Björk; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Digital communication; Intensive Care Unit; Intensive Care Nurse; Prohibited from visiting; Covid-19; Digital kommunikation; Intensivvårdsavdelning; Intensivvårdssjuksköterska; Besöksförbud;

  Sammanfattning : Introduktion: Under Covid-19-pandemin var det besöksförbud på de flesta intensivvårdsavdelningar (IVA) och ett stort flöde av smittade patienter. Närståendes fysiska besök ersattes med videosamtal och andra digitala kommunikationslösningar. LÄS MER