Sökning: "IDROTTSPSYKOLOGISK FORSKNING"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden IDROTTSPSYKOLOGISK FORSKNING.

 1. 1. COGNITIVE PERFORMANCE DURING EXERCISE AMONG ORIENTEERS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elise Rognsvåg; Annika Carlberg; [2019]
  Nyckelord :Cognitive performance; physical exertion; orienteering; ecological validity; Kognitiv prestation; fysisk ansträngning; orientering; ekologisk validitet;

  Sammanfattning : The present study aimed to examine how physical exertion influences cognitive performance.Orienteers (n = 23) competing at primarily a national to international level were recruited toparticipate. LÄS MER

 2. 2. Åtta svenska elitfotbollsspelares syn på idrottspsykologiska rådgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marcus Enoksson; David Lindberg; [2016]
  Nyckelord :barriers; elite level; possibilities; soccer players; sport psychology consultant; elitnivå; fotbollsspelare; hinder; idrottspsykologisk rådgivare; möjligheter;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att undersöka elitfotbollsspelares uppfattningar kring vilka hinder och möjligheter som finns för att idrottspsykologiska rådgivare ska ges inträde i en fotbollsförening. Ett ytterligare syfte var att undersöka vad som karaktäriserar en framgångsrik idrottspsykologisk rådgivare vid samarbete med elitfotbollsspelare. LÄS MER

 3. 3. Mental träning bland svenska elitidrottare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emil Lindahl; [2015]
  Nyckelord :Mental träning; mentala faktorer; elitidrott; PST; ACSI-28; mentala föreställningar; visualisering; självförtroende; stress; anspänning; Mental training; elite; athlete; sport; mental imagery; visualization; self-confidence; arousal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Svenska elitidrottares mentala träningsvanor undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 47 aktiva idrottare (28 män, 19 kvinnor, ålder 16-37, M=25) inom fotboll, friidrott, handboll, ishockey och tennis. Studien visade att svenska elitidrottare i genomsnitt ägnar 41 minuter i veckan åt olika mentala träningsformer, dock med stor individuell spridning. LÄS MER

 4. 4. Tillämpad idrottspsykologisk verksamhet med inriktning mot tävlingsidrott och prestation : en komparativ studie mellan Sverige och Serbien

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jelena Gajic; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AimThe main aim with this study is to research weather there are differences in applied sportpsychology activities between Sweden and Serbia, with a focus on competitive sports andperformance. What are the differences and similarities, and in which way is the sportpsychology helping the sportsmen and sportswomen? The main goal with this study is tocome to conclusions that can be of importance to both countries development in applied sportpsychology activities. LÄS MER

 5. 5. Svensk elitfotboll och idrottspsykologi : Hinder och möjligheter för tillämpad verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Kristian Andersson; [2009]
  Nyckelord :Hinder; Idrottspsykologisk rådgivning; Kunskap; Möjligheter; Svensk elitfotboll; Tränare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga svenska elitfotbollstränares erfarenhet och kunskap av idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning samt att med hjälp av både tränare och en idrottspsykologisk rådgivare identifiera eventuella hinder och möjligheter för idrottspsykologins inträde till svensk elitfotboll. Tidigare forskning inom området är begränsad då endast en studie undersökt liknande område (Pain & Harwood, 2004). LÄS MER