Sökning: "IFAS"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet IFAS.

 1. 1. The Role of Independent Financial Advisors in the IPO Process

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julian Kasturiarachchige; Janis von Zimmermann; [2019]
  Nyckelord :Financial Advisor; Initial Public Offering; Underpricing; Asymmetric Information;

  Sammanfattning : The European Initial Public Offering (IPO) market has seen an important innovation within the last decade: the increasing participation of Independent Financial Advisors (IFA) in the IPO process. Using data from 373 Western European IPOs between January 2012 and February 2019, this paper applies a multivariate regression model to examine the potential impact of IFAs on IPO underpricing, a phenomenon that refers to the persistence of significant, positive initial returns for shares issued in an IPO. LÄS MER

 2. 2. Kväverening av rejektvatten genom deammonifikation eller adsorption med biokol : En studie för Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Nordebring; [2019]
  Nyckelord :nitrogen removal; deammonification; biochar; reject water; anammox; kväverening; deammonifikation; biokol; rejektvatten; anammox;

  Sammanfattning : Ett av riksdagens miljömål är att minska övergödande faktorer. En källa till övergödning är kväveutsläpp från avloppsreningsverk. Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan väntar en ökad inkommande belastning på grund av befolkningsökning i området samt skarpare krav på utgående halt utsläppt kväve. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the IFAS system with Deammonification Process for Nitrogen Removal from Municipal Wastewater

  M1-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Karolina Los; [2018]
  Nyckelord :Wastewater; Nitrogen removal; Deammonification; Partial Nitritation; Anammox; Mainstream;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nitrogen removal from municipal wastewater by mainstream Partial Nitritation/Anammox process

  Master-uppsats, KTH/Vatten- och miljöteknik

  Författare :Alessio Robiglio; [2018]
  Nyckelord :Mainstream; Deammonification; IFAS; UASB; Anammox; Anoxia; Aeration; Online; Monitoring; Inhibition; Wastewater;

  Sammanfattning : Mainstream Partial Nitritation/Anammox, also known as Mainstream Deammonification, is a promising technology for future wastewater purification that aims to remove nitrogen from wastewater in order to prevent the eutrophication. It is less costly than the traditional nitrification/denitrification process and it heads towards the direction of converting the WWTPs from energy consuming into energy producing facilities. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Partial Nitritation/Anammox processes operated in IFAS mode

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aleksandra Zdyrska; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main aim of the study was to optimize Partial Nitritation/Anammox process operated in pilot-scale integrated fixed film activated sludge (IFAS) mode supplied with low-temperature mainstream wastewater and efficiency evaluation based on laboratory analysis and data from online sensors. Main tasks of research work were to stabilize the ongoing process and find the optimal conditions for maximizing effects of nitrogen removal. LÄS MER