Sökning: "IFL"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade ordet IFL.

 1. 1. Korpar - de goda, de onda och tricksterfigurerna : Larsson och Korsells Pax-serie och Olczaks Jack-serie i dialog med myter och folktro om korpar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Nina Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Åsa Larsson Ingela Korsell; Martin Olczak; Pax series; Jack series; intertextuality; folk beliefs; myths; folkloresque; folklore; ravens; Åsa Larsson Ingela Korsell; Martin Olczak; Pax-serien; Jack-serien; intertextualitet; folktro; myter; folkloresk; folklore; korpar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka intertextuella samband gällande de ambivalenta föreställningar om korpen, som förknippad med, exempelvis döden och vishet, som återfinns i folklore och korpar i Nidstången, Draugen (Larsson & Korsell 2014; 2018) och Spådomen om Jack (Olczak 2018). Undersökningen utgår från folktro och myter om korpar från fornnordisk och keltisk mytologi samt från den nordamerikanska urbefolkningen. LÄS MER

 2. 2. Litteratur i transit : Svensk presentation och reception av transkulturell litteratur kring millennieskiftet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jonas Frånander; [2023]
  Nyckelord :Världslitteratur; transkulturalitet; reception; paratext; litteraturkritik; litterära värden; globalisering;

  Sammanfattning : This study deals with the reception of world literature novels and authorships between 1997 and 2003. The study analyses the Swedish book publishers' presentations and the newspaper reviews of fifteen authors and novels from geographical areas that are seen to be peripheral to Swedish culture. LÄS MER

 3. 3. "But they do not suffer less because they have no words" : En analys av djurrätt i Black Beauty och Charlotte's Web

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Amanda Sörbom; [2023]
  Nyckelord :Djurrätt; Black Beauty; Charlotte s Web; Critical Animal Studies; Ekokritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur djurrättstankar skildras i de två välkända barnböckerna Black Beauty och Charlotte’s Web. Uppsatsen utgår ifrån frågeställningar som fokuserar på hur relationen mellan djur och människa ser ut,hur djurrättstankar kommuniceras i böckerna och vilka likheter/skillnader det finns i behandlingen av djuren i de båda böckerna. LÄS MER

 4. 4. "It's not my fault you don't like girls!" : En queer läsning och mottagandeanalys av Will Byers i Stranger Things

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Erica Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Stranger Things; Will Byers; Twitter; queerteori; queer läsning; queerkodning; queerbaiting; mottagandeteori;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera hur rollfiguren Will Byers porträtteras som queer i Matt och Ross Duffers Stranger Things, samt att undersöka skaparnas intention med rollfiguren och hur seriens fans har mottagit Will och diskuterat rollfiguren på Twitter. Uppsatsen utgår ifrån queerteoretiska perspektiv och analyserar Will utifrån en queer läsning. LÄS MER

 5. 5. Slut dina ögon innan vi möts

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anette Ling; [2023]
  Nyckelord :roman; skönlitterär; kärlekshistoria; autofiktion; magisk realism; uppföljare;

  Sammanfattning : Denna uppsats är början på en uppföljande roman om Elias och Leonora. Det har gått sju år sedan de senast träffades i romanen Väck mig innan du går. Elias bor i Frankrike med sin familj och två barn. Leonora bor kvar i Lund med sin dotter och har en nära relation med en annan man, Isak. LÄS MER