Sökning: "IFRS 14"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden IFRS 14.

 1. 1. Avsättningar för kreditförluster under IAS 39 och IFRS 9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; Edith Jakobsson; [2019-06-14]
  Nyckelord :IAS 39; IFRS 9; Kreditförluster; Avsättningar; Resultatplanering; Kapitalstyrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Börsnoterade bolags kommunikation kring goodwill : En kvalitativ studie avbolag noterade på Stockholmsbörsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lauri Matias Koskinen; Max Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Impairment test; Communication; IFRS 3; Goodwill; Nedskrivning; Nedskrivningsprövning; Kommunikation; IFRS 3;

  Sammanfattning : Goodwill är en diskuterad och komplex post i balansräkningen som utsätts för subjektiva bedömningar vid värdering och nedskrivningsprövning. I denna uppsats analyserasbörsnoterade bolags texter kring goodwill i deras årsredovisningar för att undersöka om det finns några skillnader mellan bolag i hur de kommunicerar kring goodwill. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av kreditförluster enligt IFRS 9 i europeiska banker

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Fransson; Fredrik Thorén; [2018-06-14]
  Nyckelord :Redovisning; IFRS 9;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder - stämmer praktikers förväntningar överens med utfallet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Karlsson Ejwertz; Ida Peterson; [2018-06-14]
  Nyckelord :IFRS 15;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar resultateffekten vid värdering till verkligt värde kostnad för lånat kapital inom fastighetsbranschen? (16/17:12)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Hammo; Fredrik Magnusson; [2017-02-14]
  Nyckelord :Verkligt värde; resultateffekt; kostnad för lånat kapital; IFRS 13; IAS 40;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Värdering till verkligt värde har sedan den infördes fått både positiv och negativ kritik. Den negativa kritiken grundar sig i att relevansen har ökat på tillförlitlighetens bekostnad. Detta på grund av att uppskattningar och förväntningar om framtiden inkorporeras i de värderingsmodeller som används. LÄS MER