Sökning: "IFRS 16 – Nyckeltal – Leasing"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden IFRS 16 – Nyckeltal – Leasing.

 1. 1. Upplysningsomfattning vid standardändringar och dess förberedande roll för investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lexander; William Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Upplysningar; informationsasymmetri; IFRS 16; IAS 8; event studie; onormal avkastningsvolatilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsgivning innan införandet av nya redovisningstandarder förbereder investerare och påverkar aktieprisets reaktion vid standardens första implementerings tillfälle. Studien genomförs på 108 svenska bolag och behandlar ändringen till redovisningsstandarden IFRS 16, vilket förändrar sättet leasing redovisas. LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 i flygbranschen : en kvantitativ studie om hur implementeringen av IFRS 16 har påverkat kapitalstruktur och nyckeltal i europeiska flygbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Carlsson; Hanna Rosén; [2021]
  Nyckelord :IFRS; IFRS 16; aviation; key financial ratio; airline industry;

  Sammanfattning : Leasing är idag en av de största finansieringskällorna och i synnerhet för branscher med hög kapitalintensitet. Redovisningen av leasing har länge reglerats av standarden IAS 17 som exkluderar operationella leasingavtal från balansräkningen. LÄS MER

 3. 3. IFRS 16:s påverkan på finansiella nyckeltal : företagets finansiella rapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfiya Kulukaeva; Georges Bchara; [2021]
  Nyckelord :Accounting; Finance; Service company; IFRS 16; Lease; Financial ratio; Redovisning; Finansiering; Tjänsteföretag; IFRS 16; Leasing; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Den första januari 2019 trädde en ny redovisningsstandard IFRS 16 i kraft gällande leasing som ersatte den tidigare standarden IAS 17. Implementeringen innebar att leasingavtal skall endast redovisas som finansiell leasing och inte som operationell med visst undantag som analogt med tidigare forskning resulterar till förändringen i företagets finansiella rapporter. LÄS MER

 4. 4. Effekter på finansiella nyckeltal till följd avimplementeringen av IFRS 16 : En studie om nordiska börsnoterade företag inomdetaljhandelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Elin Forsman; Susanna Wale; [2021]
  Nyckelord :IFRS 16; Retail sector; Key financial ratios; Return on assets; Debt to equity; Operating margin; EBITDA; IFRS 16; Detaljhandel; Finansiella nyckeltal; Räntabilitet på totalt kapital; Skuldsättningsgrad; Rörelsemarginal; EBITDA;

  Sammanfattning : Den tidigare redovisningsstandarden för leasing, IAS 17, var tämligen tillåtande gällande attleasade tillgångar och tillhörande åtaganden inte togs upp i balansräkningen. Från och medden 1 januari 2019, då den nya standarden IFRS 16 Leasing trädde i kraft, måste företag somredovisar i enlighet med IASB:s redovisningsstandard IFRS ta upp merparten av derasleasade tillgångar i balansräkningen som tillgångar och skulder. LÄS MER

 5. 5. IFRS 16 – Den nya leasingstandarden - En studie av börsföretags incitament att manipulera redovisningen av leasingavtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Charif; Jenny Liesén; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingavtal; skuldsättningsgrad; diskonteringsränta; incitament; nyckeltal.; IFRS 16; leasing agreement; debt-to-equity ratio; discount rate; incentives; financial ratios.;

  Sammanfattning : Background: With the new lease accounting standard, IFRS 16, new rules regarding leasing agreement became mandatory from January 1st, 2019. The rules imply that all leasing agreements ought to be activated in the balance sheet of the lessor. LÄS MER