Sökning: "IFRS 17"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden IFRS 17.

 1. 1. Leasing - en studie om skillnader mellan K3 och IFRS : En komparativ studie mellan K3 och IFRS gällande redovisning av leasing ur ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julian Åsell; David Amoi; [2018]
  Nyckelord :Leases; IFRS 16; K3 chapter 20; stakeholders; stakeholder theory; lessee.; Leasing; IFRS 16; K3 kapitel 20; intressenter; intressentteorin; leasingtagare.;

  Sammanfattning : Redovisningen har för avsikt att ge underlag och information till samhället. Därför är det viktigt att redovisningen återger verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Valuation Practices of IFRS 17

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Björn Widing; Jimmy Jansson; [2018]
  Nyckelord :IFRS 17; Valuation; Life insurance; Insurance contracts; Contractual service; IFRS 17; Värdering; Livförsäkring; Försäkringskontrakt; Avtalsmässig servicemarginal;

  Sammanfattning : This research assesses the IFRS 17 Insurance Contracts standard from a mathematical and actuarial point of view. Specifically, a valuation model that complies with the standard is developed in order to investigate implications of the standard on financial statements of insurance companies. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av att kapitalisera operationella leasingavtal : Hur påverkas stora företag verksamma i Sverige av IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Nylen; Philip Nilsson Fornes; [2018]
  Nyckelord :Capitalization of operating leases; IFRS 16 effecting big companies in Sweden; Constructive capitalization method; Operationella leasingavtal; Stora företag verksamma i Sverige; konstruktiv kapitaliseringsmetod;

  Sammanfattning : Leasing is and has been American companies largest external source of equipment financing and there are signs that the concept been used 2010 years before Christ. It is larger than bank loans, bonds, stocks, commercial mortgages and the fastest growing form of business investment. LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 : Standardens effekter på de finansiella rapporterna och kreditgivares bedömningar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexander Forsman; Victor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; Operating leases; Capitalization; Creditors; IFRS 16; IAS 17; Operationell leasing; Kapitalisering; Kreditgivare;

  Sammanfattning : Leasing har generellt sett varit en attraktiv finansieringsmetod för företag att erhålla de tillgångar som krävs för att kunna konkurrera inom sin bransch. Med IAS 17 kan leasingavtal klassificeras som antingen finansiella eller operationella vilket påverkar hur företagen redovisar sina leasingavtal. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar resultateffekten vid värdering till verkligt värde kostnad för lånat kapital inom fastighetsbranschen? (16/17:12)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Hammo; Fredrik Magnusson; [2017-02-14]
  Nyckelord :Verkligt värde; resultateffekt; kostnad för lånat kapital; IFRS 13; IAS 40;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Värdering till verkligt värde har sedan den infördes fått både positiv och negativ kritik. Den negativa kritiken grundar sig i att relevansen har ökat på tillförlitlighetens bekostnad. Detta på grund av att uppskattningar och förväntningar om framtiden inkorporeras i de värderingsmodeller som används. LÄS MER