Sökning: "IFRS 3 B64"

Hittade 1 uppsats innehållade orden IFRS 3 B64.

  1. 1. Beskrivningen av de faktorer som utgör goodwill : En studie av de noterade bolagens rörelseförvärv 2015

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Sandra Fogenstad Renard; Joachim Wegman; [2017]
    Nyckelord :Goodwill; IFRS 3 B64; Qualitative Factors; Goodwill; IFRS 3 B64; Qualitative Factors; Goodwill; IFRS 3 B64; kvalitativa faktorer;

    Sammanfattning : Problemställning: IFRS 3 ersatte IAS 22 år 2005. Det innebär att bolag, för varje rörelseförvärv, ska beskriva faktorerna i förvärvad goodwill. Samtidigt visar studier att beskrivningar är så bristfälliga att de försvårar intressenters bedömningar av framtida värdenedgångsprövningar. LÄS MER