Sökning: "IFRS 3"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade orden IFRS 3.

 1. 1. Redovisning av goodwill - Revisorns perspektiv : En kvalitativ undersökning om problematiken kring IFRS 3

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sara Jonsson; Pontus Linderoth; Billy Mähler; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tecken på resultatmanipulering med hjälp av immateriella tillgångar : Tenderar svenska börsnoterade bolag att använda subjektiviteten kring avskrivningar av immateriella tillgångar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Bengtsson; Marcus Fahlgren; [2021]
  Nyckelord :Avskrivningar; earnings management; immateriella tillgångar; loss avoidance; resultatmanipulering; stigande resultattrend;

  Sammanfattning : På Stockholmsbörsen under 2019 skedde i genomsnitt 355 612 handelsavslut per dag och under Corona-året 2020 slogs flera rekord i antalet avslut, bland annat den 12 mars då över 1 400 000 stycken gjordes på den svenska Stockholmsbörsen (Avanza, 2020). Något som påverkar investerare till att göra avslut på börsprodukter är naturligtvis nyheter kring bolagen, framför allt nyheter kring årsredovisningen. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 :  En studie om strategier grundat på opportunistiskt beteende vid redovisningsfrihet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ereblina Gashi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 - En studie om strategier grundat på opportunistiskt beteende vid redovisningsfrihet  Bakgrund och problem:  IASB implementerade den 1 januari 2005 ett nytt regelverk så kallad IFRS som gällde för alla börsnoterade bolag i Europa. Enligt det utfärdande expertorganet IASB skulle fasta linjära avskrivningar ersättas med en nedskrivningsprövning av goodwill. LÄS MER

 4. 4. Goodwill Impairment and Earnings Management in the year of the pandemic

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christine Dicken; Oskar Unger; [2021]
  Nyckelord :Goodwill Impairment; Earnings Management; Discretion; IFRS 3; IAS 36; COVID-19; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the research is to analyze managers’ use of accounting discretion in goodwill impairment losses of European firms in 2020 – a year of financial distress caused by the COVID-19 pandemic – and whether the discretion employed reflects earnings management. Methodology: The difference in earnings between impairers and non-impairers is analyzed by employing a Mann-Whitney U-test and an independent T-test. LÄS MER

 5. 5. Credit Loss Accounting and Value Relevance: A Comparative Study of Accounting Standards in European Banks

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Alexander Airaxin; Ebba Jerre; [2021]
  Nyckelord :IFRS 9; IAS 39; Credit loss accounting; Value relevance; Expected credit loss model;

  Sammanfattning : By comparing the value relevance of the incurred credit loss model under IAS 39 and the expected credit loss model under IFRS 9 we investigate whether the IASB has succeeded with its goal of improving accounting relevance and quality through the implementation of IFRS 9 and contributed to investors gaining better and more relevant information. Using a modified version of the Ohlson (1995) valuation framework on a sample of 163 European banks (3 756 unique observation) between 2010 and 2020, we find that credit loss accounting under IFRS 9 is more value relevant than under IAS 39, and that the IASB thus has succeeded in this regard. LÄS MER