Sökning: "IFRS 8 Operating Segments"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden IFRS 8 Operating Segments.

 1. 1. En studie av IFRS 8 – Rörelsesegment i Sverige : Hur påverkades företagen?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Ulrika Hollmer; Camilla Haraldsson; [2011]
  Nyckelord :Segment Reporting; IFRS 8; IAS 14; The Management approach; Segmentrapportering; IFRS 8; IAS 14; ledningsperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: IFRS 8 är sedan 1 januari 2009 obligatorisk för samtliga börsnoterade företag i Sverige. Den stadgar att företagen ska tillämpa ett ledningsperspektiv, vilket innebär att den externa segmentsrapporteringen ska spegla den interna rapporteringen. LÄS MER

 2. 2. The Managerial Approach within International Financial Reporting Standards

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Wernicke; Abel Andreu; [2009]
  Nyckelord :Profit Centre; Management Control; Decision Usefulness; Qualitative Characteristics; IFRS 8 Operating Segments; Managerial Approach; Financial Reporting; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The thesis aims to determine the implications that the managerial approach and in particular IFRS 8 has upon the decision usefulness of financial statements. The further aim is to make a fundamental academic judgement about the need of this approach to be based on a hierarchy between the primary qualitative characteristics in order to produce decision usefulness information and thus accord with the overall objective of IFRS. LÄS MER