Sökning: "IFRS 8"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden IFRS 8.

 1. 1. Upplysningsomfattning vid standardändringar och dess förberedande roll för investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lexander; William Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Upplysningar; informationsasymmetri; IFRS 16; IAS 8; event studie; onormal avkastningsvolatilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsgivning innan införandet av nya redovisningstandarder förbereder investerare och påverkar aktieprisets reaktion vid standardens första implementerings tillfälle. Studien genomförs på 108 svenska bolag och behandlar ändringen till redovisningsstandarden IFRS 16, vilket förändrar sättet leasing redovisas. LÄS MER

 2. 2. The value relevance of IFRS 16 on the Swedish market

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Hansson Brusewitz; Elin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; IFRS implementation; lease liabilities; value relevance study; Ohlson model;

  Sammanfattning : The new standard IFRS 16 regarding leases was implemented 1st of January 2019 with the aim to improve accounting for leases and to provide more faithful information on the financial statements. We are conducting a value relevance study to observe to contribution of IFRS 16 to more value relevant information for investors and analysts. LÄS MER

 3. 3. Hur väl upplyser koncerner noterade på Nasdaqs Nordic Large Cap kring den kommande standarden IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christpher Backis; Erik Hultqvist; [2019-06-20]
  Nyckelord :Upplysningar; Upplysningskvalitet; IAS 8; IFRS 16; Nordic Large Cap; Leasing;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: IFRS 16 är en ny standard angående redovisning av leasingavtal somtillämpas från och med räkenskapsår 2019. Standarden medför att leasingavtal ska redovisas påbalansräkningen, och därmed kan leasingavgiften ej längre kostnadsföras direkt. LÄS MER

 4. 4. Allokering av köpeskilling till goodwill

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Matheus Henriksson; William Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid ett företagsförvärv skall köpeskillingen allokeras till de förvärvade nettotillgångarna i första hand, den resterande delen skall redovisas som en tillgång i koncernens balansräkning och benämns goodwill. Tidigare studier visar att vid företagsförvärv allokeras en större del av köpeskillingen till goodwill sedan införandet av IFRS 3 och tillägget i IAS 36, se Carvalho et al. LÄS MER

 5. 5. Effects of inflation adjustments on IFRS Financial Reporting in Brazil : -A comparative study of nine companies for the accounting years of 2015 and 2016

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :David England; Elin Mikaelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : International accounting principles are generally based on historical cost accounting which, according to Munteanu and Zuca, is the best suited accounting method due to its conforming character of clarity and reliability. Large relative price changes and high inflation makes historical cost accounting less relevant and comparable as money loses its purchasing power. LÄS MER