Sökning: "IFRS"

Visar resultat 1 - 5 av 1253 uppsatser innehållade ordet IFRS.

 1. 1. The Effect of Capitalizing Operating Leases on Company Propensity to Lease: A quantitative study on the effects of IFRS 16 on Swedish firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Robert Lilja; Gustaw Siedlarski; [2022]
  Nyckelord :Leases; IFRS 16; Economic Consequences; Capitalization;

  Sammanfattning : This study investigates whether firm propensity to lease has decreased after the implementation of IFRS 16. To answer this question, we use three cross-sectional regression models on data gathered from 90 Swedish firms in two-year intervals during 2015-2021. The firms were all listed on OMX Stockholm with their headquarters located in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill - revisorns arbetsgång och perspektiv på goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Svantesson; Karl-Henrik Hagebris; Erik Lundahl; [2022]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Auditor; Auditable; Timeliness; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: the purpose of this thesis is to increase the understanding of auditors' management and views on goodwill management in accordance with current IFRS regulations. Methodology: The thesis has a qualitative method built up with semi-structured interviews with 7 auditors from big-4 and various smaller agencies. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning och förståelse av redovisningsregelverk : En experimentell studie kring kryptovalutans redovisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Gustafsson; Rebecca Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Accounting; IFRS; cryptocurrency; intangible assets; K3-regulations; agenda decisions; Redovisning; IFRS; Kryptovalutor; immateriella anläggningstillgångar; K3-regelverket; agenda decisions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom den kraftiga ökningen i användandet av tekniska och digitala betalmedel fanns ett behov av att se över de existerande regelverken. Den markanta största avsaknaden är regleringar kring egenupparbetade immateriella tillgångar och kryptovalutor vilket utgjorde grunden för denna studien. LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 inverkan på nordiska transportbolag : En kvantitativ studie på 55 transportbolag i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Adam Hjorth; Victor Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Harmoniseringen mellan IFRS och US GAAP : En jämförande studie av intäktsstandarderna IFRS 15 och ASC 606

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Adam Johansson; Manus O`Donnell; [2022]
  Nyckelord :IFRS 15; ASC 606; Construction industry; Harmonization; Revenue accounting; IFRS 15; ASC 606; Byggbranschen; Harmonisering; Intäktsredovisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Intäktsredovisningen har länge varit ett komplicerat område. Flera olika standarder har funnits och detta har lett till stora redovisningsskandaler. IASB och FASB började tillsammans att utveckla de två intäktsstandarderna IFRS 15 och ASC 606. LÄS MER