Sökning: "IHT"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet IHT.

 1. 1. Over-the-Air Federated Learning with Compressed Sensing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Adrian Edin; [2023]
  Nyckelord :machine learning; ML; Federated Learning; FL; Over-the-air; Over-the-air computation; OtA; OtA computation; AirComp; Compressed sensing; CS; Iterative Hard thresholding; IHT;

  Sammanfattning : The rapid progress with machine learning (ML) technology has solved previously unsolved problems, but training these ML models requires ever larger datasets and increasing amounts of computational resources. One potential solution is to enable parallelization of the computations and allow local processing of training data in distributed nodes, such as Federated Learning (FL). LÄS MER

 2. 2. Har jag tänkt på allt? : Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att förbereda intuberad patient inför interhospital transport

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christel Nässén; Lottie Stark; [2023]
  Nyckelord :Critical care nurse; intubated patient; intensive care; interhospital transport; experience; preparation; Intensivvårdssjuksköterska; intuberad patient; intensivvård; interhospital transport; erfarenhet; förberedelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Interhospital transport [IHT] ökar inom intensivvården i Sverige. Framför allt på grund av att patienterna har ett komplext sjukdomstillstånd som kräver högspecialiserad vård men även på grund av resurs- och vårdplatsbrist. LÄS MER

 3. 3. Vart är vi på väg? : En enkätstudie om intrahospital transport ur specialistsjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jana Münsterkötter; Michelle Berndtsson; [2022]
  Nyckelord :Critically ill patient; Intrahospital transport; Patient safety; Specialist nurse in anaesthesia intensive care; Team; Intrahospital transport; Kritiskt sjuk patient; Patientsäkerhet; Team; Specialistsjuksköterska inom anestesi intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intrahospital transport [IHT] är ibland nödvändigt i vården av patienter i kritiska tillstånd. IHT innebär transport av patienter inom sjukhuset exempelvis från akutmottagningen till operationsavdelningen. Studier visar att ungefär hälften av transporterna riskerar patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Intrahospitala transporter av patienter med kritisk sjukdom : Erfarenheter av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Milo Bescher; Savannah Ekwall; [2021]
  Nyckelord :intrahospital transport; anestesisjuksköterska; intensivvårdssjuksköterska; erfarenhet; patientsäkerhet; mixad metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intrahospitala transporter (IHT) genomförs ofta av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor. Studier visar att momentet är förenligt med hög risk för mortalitet och morbiditet med upp till 71% risk för komplikationer hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors strategier för att genomföra patientsäkra intrahospitala transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Ivarsson; Jenny Edlund; [2021]
  Nyckelord :CIT; intensive care nurses; intrahospital transports; patient safety; strategies; CIT; intensivvårdssjuksköterskor; intrahospitala transporter; patientsäkerhet; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter inom intensivvård transporteras inom sjukhus för att genomgå exempelvis röntgenundersökningar och intensivvårdssjuksköterskor har ansvaret att förbereda och genomföra transporten tillsammans med kollegor. Intrahospital transport (IHT) är ett kritiskt moment för den instabila patienten. LÄS MER