Sökning: "IIRC"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet IIRC.

 1. 1. Integrated Reporting <IR> Framework - a strategic move to sustainability?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Rick Tol; Tuba Atabey; Kerstin Antonsson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; reporting; Integrated reporting; business communication; performance management; business strategy; accounting; non-financial value; trade-offs;

  Sammanfattning : Global society is threatened by many social and ecological challenges, together they form a complex environment defined in this thesis as the sustainability challenge. Organizations have a major impact on this challenge, with business strategy being the leverage point. LÄS MER

 2. 2. Integrerad rapportering i Europa : En kvantitativ studie av förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anton Haeger; Felix Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; IIRC; storlek; sektor; tid;

  Sammanfattning : Titel: Integrerad rapportering i Europa – En kvantitativ studie av förklarande faktorer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning redovisning. Författare: Anton Haeger & Felix Jonsson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - mars Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida användningen av integrerad rapportering ökat till följd av publikationen av The International <IR> Framework och om detta har något samband med bransch, sektor och storlek. LÄS MER

 3. 3. Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen : En kvanitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lina Ingesson; Maria Rönnbäck; [2017]
  Nyckelord :CSR; integrated reporting; investors; sustainability reporting; value relevance; CSR; hållbarhetsredovisning; integrerad rapportering; investerare; värderelevans;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen – En kvantitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Lina Ingesson och Maria Rönnbäck   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2017 – september   Syfte: Företags rapportering kring hållbarhetsarbete har ökat och många organisationer publicerar redan frivilligt allt mer hållbarhetsinformation, antingen som fristående rapport, eller integrerat med den finansiella rapporteringen. Förespråkare av den integrerade rapporteringen menar att denna förbättrar den finansiella rapporteringens användbarhet för investerare. LÄS MER

 4. 4. A touch of Integrated Reporting: An exploration of large Swedish companies’ compliance with the IIRC's six capitals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Nilsson; [2016-09-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Affärsmodellens framställning i årsredovisningen –Före, under och efter lanseringen av

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hjertén; Linnéa Andersson; [2016-08-31]
  Nyckelord :Affärsmodell; ; Osterwalder och Pigneur; Integrerad rapportering; explorativ; diskursanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integrerad rapportering är ett koncept som utvecklats i ett led attidentifiera hur ett företag skapar värde över tid. Ett element sominkluderas i s ramverk är affärsmodellen och dess betydelse förföretag. LÄS MER