Sökning: "IKEA marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden IKEA marknadsföring.

 1. 1. Role of CSR and Brand Image : A qualitative study on IKEA

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Arefa Islam; [2023]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Brand; Brand Image; Purchase intention.;

  Sammanfattning : Purpose                                                           The primary objective of this study is to make     theoretical advancements and practical insights for companies aiming to strengthen  enhance their brand image through the implementation of CSR initiatives.. LÄS MER

 2. 2. Kasta ut chintzen : En diskurshistorisk analys av IKEAs reklam ochnationell förnyelse i Storbritannien på 1990-talet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Nilla Steneholt; [2023]
  Nyckelord :IKEA; New Labour; Cool Britannia; kulturell marknadsföring; ideologi; nationell identitet;

  Sammanfattning : Storbritannien präglades på 1990-talet av politiskt och kulturellt nytänkande med New Labour och kulturfenomenet Cool Britannia samtidigt som IKEA försökte etablera sig i landet. Min diskurshistoriska analys undersöker hur IKEAs reklamkampanjer “Chuck out your chintz” och “Stop being so English” anpassades till framväxande föreställningar om ett nytt Storbritannien. LÄS MER

 3. 3. Kulturella anpassningar i reklamfilm : En kvalitativ innehållsanalys av Ikeas och Mujis reklamfilmer på den svenska och japanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Märta Westin; Jenny Aspemo; [2023]
  Nyckelord :Ikea; Muji; tvärkulturell marknadsföring; kulturell anpassning; reklamfilm;

  Sammanfattning : Ikea och Muji är två multinationella företag vars affärsidéer utgår från att sälja heminredning i en tillgänglig prisklass. Företagande över olika geografiska marknader ställer i sin tur särskilda krav på marknadsföringen, som kräver anpassning till den lokala kulturen i fråga. LÄS MER

 4. 4. Regnbågsflaggan som strategi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Härstedt; Sascha Hansson; [2022]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärkeskommunikation; symbolisk mening varumärkesaktivism; digital marknadsföring.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationer väljer idag i större utsträckning att övergå från traditionella medier till digitala plattformar för att kommunicera sin varumärkesidentitet. Digital marknadsföring ger organisationer möjlighet att nå ut till en stor publik, kommunicera sitt varumärke och lyfta upp deras värderingar. LÄS MER

 5. 5. Hållbar konsumtion : IKEA:s möjlighet att uppmuntra kunder till miljömässigt hållbara beteendeförändringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Karlström; Linnea Stider; [2021]
  Nyckelord :Hållbar konsumtion; Beteendeförändring; Kommunikation; Varumärkesbyggande; Grön marknadsföring; Nudging;

  Sammanfattning : För att uppnå hållbar konsumtion krävs förändrade konsumtionsbeteenden. Beteendeförändringar i form av långsiktigt lärande är en tids- och energikrävande process som kräver medvetenhet, reflektion och repetition av önskvärda beteenden. LÄS MER