Sökning: "IKEAs företagskultur"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden IKEAs företagskultur.

 1. 1. En Möbelhandlares Testamente på japanska – Översättningsanalys av Ingvar Kamprads ideologi på japanska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pontus Nylén; [2013-03-20]
  Nyckelord :en möbelhandlares testamente; översättningsanalys; Ingvar Kamprad; communicative; domestication;

  Sammanfattning : IKEA är ett svenskt heminredningsföretag som verkat i ca 50 år och dess varuhus återfinns i många länder runt om i världen. IKEAs koncept och marknadsföring har översatts till många olika språk och de fortsätter sin expansion in i fler länder. IKEA är känt för sin definierade företagskultur och sitt starka företagskoncept. LÄS MER

 2. 2. Värdegrund och Employer Branding : En kvantitativ studie på IKEA Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Adam Klang; Daniel Moström; [2012]
  Nyckelord :värdegrund; företagskultur; chefer; ledning; ledarskap; Employer Branding; varumärke; IKEA; IKEA Karlstad;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka relationen värdegrund och Employer Branding och dess påverkan på de anställda inom en organisation. Tre frågeställningar formulerades inom ramen av syftet. LÄS MER

 3. 3. "Ett ansikte - en röst", förutsättningar att bevara en stark företagsidentitet - en fallstudie av Ikea

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christopher Norman; Sofia Forsgren; [2005]
  Nyckelord :företagsidentitet:företagskultur:värderingar:varumärke:kontinuitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur företag skapar förutsättningar för att identiteten ska fortleva i framtiden. Metod: Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Vi gör en fallstudie på Ikeas företagsidentitet och har genomfört ett antal intervjuer med representanter som arbetar och har arbetat på företaget. LÄS MER

 4. 4. IKEA : En svensk "värld" i Italien

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Åström; Helene Darin; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett litet och relativt okänt land men tackvare IKEAs framgångar, och att det i dagsläget finns IKEA-varuhus i de flesta länder, förknippar många människor i utlandet numera Sverige med IKEA. Vi kände därför att det var en intressant utmaning att skriva om ett företag som är välkänt världen över och som de flesta kan relatera till. LÄS MER

 5. 5. IKEA Kulturen- En fallstudie på IKEA Wallau & IKEA Ulm i Tyskland

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Bannister; [2004]
  Nyckelord :Företagskultur; Nationell kultur; Hofstede; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Idag ser vi tecken på en alltmer tilltagande globalisering av internationellt företagande. Värderingar blir inte bundna till speciella platser utan dessa finns representerade över nationsgränserna och således får de nationella gränserna endast en symbolisk betydelse. LÄS MER