Sökning: "IKSU"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet IKSU.

 1. 1. Motivationsfaktorer som är av betydelse för utövande av fysisk aktivitet : En kvantitativ studie om vilka värderingar som styr valet av träningsanläggning och vilka motiv medlemmarna vid IKSU har för att träna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Daniela Blomqvist; Felicia Fagerkull; [2017]
  Nyckelord :Motivation; physical activity; health; training facility; Motivation; fysisk aktivitet; hälsa; träningsanläggning;

  Sammanfattning : Physical activity was natural back in time, but as it looks today, we live in an environment that makes it quite easy to sit still. Even though we know that exercise is good, motivation is required to get started. The big challenge is how to build asustainable motivation. LÄS MER

 2. 2. Gymkulturen och dess hälsofrämjande effekter : En kvalitativ studie av IKSU medlemmars motiv till träning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Matilda Fjellborg; Elin Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Physical exercise; Health; Wellness; Fysisk aktivitet; Hälsa; Välmående;

  Sammanfattning : The gym has become an increasingly popular place for citizens to visit, when exercise and health areprioritized higher than before. Previous research indicates that the main reasons for training at thegym is the desire to become stronger, and because it is healthy. LÄS MER

 3. 3. "En sko passar inte allas fötter" : En fallstudie kring medlemmars upplevelser av träningskortsanvändande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emma Almström; Maja Lundin; [2014]
  Nyckelord :Training facility motives; drop out; adherence; consumer culture; infrequent members; Träningsanläggning; motiv; avhopp; vidhållande; konsumtionskultur; sällanvnvändare;

  Sammanfattning : Physical exercise is a trend that continues to grow, especially at the gym, but there are still members that do not use their training card in full. The overall aim of this study was therefore to investigate infrequent member’s experience of their training card. LÄS MER

 4. 4. Setting the Stage : - 0m att motivera träning med hjälp av SportIT.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Nilsson; [2010]
  Nyckelord :SportIT; IKSU; participatory design; future workshop;

  Sammanfattning : The last few years a lot of media air time has been devoted to training, sports, health and weightloss on a more personal level then before. The new media arena is beeing used at its´ maximumto broadcast wievs on how we should eat, look, exercise and live. LÄS MER

 5. 5. Sponsring : En kvalitativ studie om hur elitidrottsföreningar i Umeå arbetar med sponsring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Oskar Johansson; Rivia Oliveira; [2009]
  Nyckelord :Sponsring; Marknadsföring; Varumärke;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer att behandla ämnet sponsring, sett ur ett föreningsperspektiv. Sponsring är idag ett viktigt ekonomiskt stöd i idrottsverksamheten och för dess utveckling. När vi som författare tänker sponsring tänker vi på affärer, avtal, marknadsföring, hjärta, samarbete och stöd. LÄS MER