Sökning: "IKT i undervisningen"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden IKT i undervisningen.

 1. 1. IT och IKT i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens kompetens i ett pedagogiskt syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Liljenby; Monica Nguyen Saewean; [2021]
  Nyckelord :it; ikt; förskola; digitala verktyg; pedagogik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks IT samt IKT i förskolan. Digitala verktyg blir mer aktuellt för varje dag som går i dagens samhälle vilket även resulterar i att det blir en stor del i barns vardag. Anledningen till det valda ämnet är därför samhällets utveckling samt vilken påverkan det har hos barnen. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill bara kunna gå in, koppla upp mig och så ska det funka" : Svensklärares attityder till, och användning av, Powerpoint i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karl Johansson; Erika Guardado; [2021]
  Nyckelord :didaktik; digital literacy; media literacy; modus; multimodal; Powerpoint; Google Presentation;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka lärares attityd till användandet av Powerpoint i undervisningen. Vårt fokus har varit på lärares attityd till de presentationstekniska hjälpmedlen Powerpoint och Google Presentation. LÄS MER

 3. 3. AI för en lyckad läsundervisning: : Pedagogers erfarenheter av att använda AI för att nivåkategorisera läsning och individanpassa läsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lejla Shafiee; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; dyslexi; EdTech; IKT; Lexplore; läslistor; läsning; läsutveckling; läs- och skrivsvårigheter; maskininlärning; screening;

  Sammanfattning : Utvecklingen av teknologiska lösningar i skolan har ökat i en drastisk fart, liksom teknologi i övriga delar av samhället. Ögonrörelser vid läsning har tidigare visat sig ha en koppling till läsförmågan, bland annat från studier gjorda på dyslektiker. LÄS MER

 4. 4. Den digitala verktygslådan : En studie om de digitala verktygens svårigheter i distansundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sanin Abdihodzic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka svårigheter högstadielärare upplever i distansundervisningen där digitala verktyg används. Studiens syfte är att undersöka vad som anses vara problematiskt med användningen av digitala verktyg när lärare och elever inte befinner sig på samma fysiska plats. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer för utveckling av digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Robert Johansson; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digitala verktyg; IKT; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Digital kompetens är en av nyckelkompetenserna i ett livslångt lärande, enligt Europa kommissionen och Sveriges regering. Den här rapporten undersöker hur lärare själva definierar digital kompetens, hur de utvecklar sin egen digitala kompetens och hur information och kommunikationsteknik (IKT) används inom matematikundervisningen i grundskolan. LÄS MER