Sökning: "IKT- verktyg Informations- och kommunikationsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden IKT- verktyg Informations- och kommunikationsteknik.

 1. 1. F – 3 lärares integrering av IKT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Jutman; [2018-02-08]
  Nyckelord :digital teknik; digitalisering; informations och kommunikationsteknik; lärare; integrering av digital teknik;

  Sammanfattning : Skolan har under en längre period varit en förändrad verksamhet runt om i landet i och med digitaliseringen. Läroplanen från 2011 har blivit reviderad för att skapa ett gemensamt nationellt ansvar att utbilda dagens elever inom digital teknik. LÄS MER

 2. 2. Att göra sig tillgänglig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrin Blennow; Madelene Eregård; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; informations- och kommunikationsteknik; inkludering; studie- och yrkesvägledning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Vägledning är viktigt både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv. Trots detta visar statistik att varje vägledare inom skolväsendet ansvarar för flera hundra elever och Skolinspektionen fastställer att vägledningen är undermålig. LÄS MER

 3. 3. IKT i matematikundervisningen : En litteraturstudie om elevers matematiklärande i skolår F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Lidberg; Zelfi Myrta; [2018]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; matematik; kunskaper; möjligheter; hinder;

  Sammanfattning : Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har successivt ökat under de senaste åren och blivit en större del i skolans matematikundervisning. Kombinationen IKT och matematik är inte speciellt utforskat, vilket vi ställer oss frågade till eftersom digitala verktyg upptar en större del i läroplanen. LÄS MER

 4. 4. IMPLEMENTATION BARRIERS FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT : FOR SMEs IN INDIAN CONSTRUCTION INDUSTRY

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rohan Kulkarni; Rohit Dahiya; [2018]
  Nyckelord :Knowledge management; SMEs; Indian Construction Industry;

  Sammanfattning : The construction industry is one of the largest industries in the world and its contribution to the Indian GDP is 7.74% and the Indian construction industry is worth $120 Billion. Though major part of the sector is governed by the small to medium enterprises. The SMEs work from small cities to larger metropolitans. LÄS MER

 5. 5. Lärares tankar om digitala verktyg och dess användning i matematikundervisningen : En intervjustudie med lärare i årskurserna 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sebastian Engstrand; Henrik Hanberg; [2018]
  Nyckelord :Structuring Features of Classroom Practice; SFCP; Digitala verktyg; Lärare; Åsikter; Infrastruktur; IKT; informations- och kommunikationsteknik; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att se hur fyra lärare anser sig arbeta med digitala verktyg i praktiken, samt deras åsikter kring dessa. Vi tolkade och bearbetade data genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer, samt ramverket Structuring Features of Classroom Practice. LÄS MER