Sökning: "IKT"

Visar resultat 1 - 5 av 1063 uppsatser innehållade ordet IKT.

 1. 1. Matteappar- lek eller pedagogik? : En intervjustudie om hur lärare använder matteappar i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Thomas Höglund; [2022]
  Nyckelord :Appar; Chromebook; IKT; matematik; surfplattor; årskurs 4 - 6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på varför, hur och när matematikapparna används i skolan. Vad har lärarna för mål med användningen av matematikapparna? Använder lärarna matematikapparna till de ändamål som tillverkarna av matematikapparna har tänkt sig? Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer av sex lärare som alla använder matematikappar i någon utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Digitalt skrivande i skolans tidigare år : effekter och påverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Maria Hallqvist; Cathrin Mattsson Malinen; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; ASL; IKT; TPACK; talsyntes;

  Sammanfattning : I denna studie kartläggs vad som påverkar lärare i valet av att använda digitala verktyg i skrivundervisningen i skolans tidiga år (F–3) samt i vilken omfattning digitala verktyg används i skrivundervisningen. Studien syftar till att bidra till djupare kunskap och förståelse för vad som generellt påverkar lärare i valet av att använda digitala verktyg i skrivundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i engelskundervisningen : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johan Karlsson; Wagner de Cesar Vargas; [2022]
  Nyckelord :digitala verktyg; ikt; engelskundervisning; gaming; ict; digital tools;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt kommer att redovisa hur forskningen om digitala verktyg ser ut i engelskundervisning. Som grund till kunskapsöversikten presenteras tio forskningsstudier som är relevanta till ämnet. LÄS MER

 4. 4. Carbon Footprint of an Internet Service Provider : Exploring the carbon reduction potentials of a residential router applying EcoDesign

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Moritz Tjard Kübler; [2022]
  Nyckelord :ICT industry; carbon footprint; EcoDesign; GHG emissions; IKT-industrin; koldioxidavtryck; ekodesign; växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : Global Warming is accelerated by human activity since the industrial revolution. We are currently experiencing the 4th industrial revolution with recent breakthroughs and rapid developments in digitalization, Industry 4.0 and Internet of Things (IoT). LÄS MER

 5. 5. ATT ARBETA PÅ DISTANS: DEN MODERNA ARBETSPLATSEN : En kvalitativ studie om ett distribuerat team och deras kommunikation via IKT-verktyg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johanna Holmgren; Signe Lageson; Ellen Johansson; [2022]
  Nyckelord :ICT; teleworking; remote working; telecommunication; Informations- och kommunikationsteknik IKT ; distansarbete;

  Sammanfattning : The overall development of the digitalization of workplaces has led to an increase in telework. Additionally, the recent Covid-19 pandemic along with following societal lockdowns and social distancing rules has led to a significant escalation of teleworking since workers had to relocate from their offices to their homes. LÄS MER