Sökning: "IL"

Visar resultat 1 - 5 av 746 uppsatser innehållade ordet IL.

 1. 1. Båtförmåner och skatterättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Johannesson; [2022-02-25]
  Nyckelord :Båtförmåner; Proportionalitetsprincipen; Förutsebarhet; Neutralitetsprincipen; Likabehandlingsprincipen; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I HFD 2011 ref. 55 1 och II etablerades att skatterättsliga båtförmåner skulle beskattas för den skattskyldiges rätt att disponera över båten. Dispositionsrätten betraktades därför som den skattepliktiga förmånen. LÄS MER

 2. 2. Les structure narrative dans Du côté de chez Swann

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Karin Lindälv; [2022-02-25]
  Nyckelord :sémiotique narrative; schéma quinaire; Larivaille; Charles Swann; Marcel Proust;

  Sammanfattning : L’objectif de la présente étude a été d’appliquer le schéma quinaire de Paul Larivaille au tome Du côté de chez Swann de Marcel Proust. Le corpus a été délimité aux situations où apparaît le per¬sonnage de Charles Swann. Le schéma quinaire s’appuie sur la thèse selon laquelle l’homme ra¬conte toujours les mêmes histoires. LÄS MER

 3. 3. Beskattning  av dispositionsrätt - En studie om när företagsledare förmånsbeskattas för dispositionsrätten till sitt fåmansföretags egendom

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ilir Bajraktari; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning av dispositionsrätt till egendom. Enligt 11 kap. 1 § IL är utgångspunkten att anställda förmånsbeskattas för det de faktiskt åtnjutit. Huvudregeln i 11 kap. LÄS MER

 4. 4. TRE SCHABLONER I INKOMSTSKATTELAGEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Patrick Hallerstedt; [2022]
  Nyckelord :Schabloner;

  Sammanfattning : Aändandet av schabloner som beskattningsmodeller är vanligt förekommande i inkomstskattelagen (SFS 1999:1299) (IL). Schabloner i den svenska inkomstskatterätten har inte undersökts särskilt varför det finns ett behov av att diskutera för-och nackdelar med schabloner som lagstiftningsteknik. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om curcumins effekt och säkerhet vid behandling av knäartros : Kan curcumin användas som substitut för NSAID samt paracetamol hos patienter med knäartros?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Wanneborn; [2022]
  Nyckelord :Curcuma longa; gurkmeja; curcuminoid; curcumin; knäartros; osteoartrit; NSAID;

  Sammanfattning : Introduktion: Knäartros är en degenerativ och låggradig inflammationssjukdom, som ungefär 22,9 % av alla över 40 år lider av. Det drabbar oftare kvinnor än män, och risken ökar vid bland annat fetma samt tidigare ledskador. LÄS MER