Sökning: "IML"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet IML.

 1. 1. Elever och lärares erfarenheter av värdegrund och genus inom gymnasieskolans yrkesprogram.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Interaktiva medier och lärande (IML); Umeå universitet/Interaktiva medier och lärande (IML)

  Författare :Mathias Mella; Anders Notström; [2013]
  Nyckelord :Värdegrund; Könsmönster; Genus; Genuspedagogik; Värderingar; Jämställdhet; Könsmedveten; Jämlikhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skolan som värdegrundande institution : En jämförande studie mellan gymnasieelevers upplevelse och skolpersonalens intentioner att tolka, tillämpa och medvetandegöra eleverna om det demokratiska värdegrundsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Interaktiva medier och lärande (IML)

  Författare :Lisa Spegel; [2012]
  Nyckelord :gymnasieelevers upplevelse av skolans demokratifostrande uppdrag; elevers medvetenhet kring skolans demokratifostran; värdegrund; demokrati; demokratifostran; demokratisk kompetens; tolkning och tillämpning av värdergrundsuppdraget; lärares tolkning av det demokratifostrande uppdraget; lärare; skolpersonal;

  Sammanfattning : This essay is a comparative research between pupils' experience of how the headmaster, teachers and other school staff interpret and apply the democratic education. The results are based on a survey carried out in senior high school, as well as interviews with the school staff. LÄS MER

 3. 3. Datoranvändning i förskola : En studie om förskolepersonals inställning till att använda dator i det pedagogiska arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Interaktiva medier och lärande (IML); Umeå universitet/Interaktiva medier och lärande (IML)

  Författare :Sandra Wall; Caroline Nilsson; [2011]
  Nyckelord :dator; inställning; förskola; förskolepersonal; pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lärares åsikter om arbetssätt kring fusk med digitala medier : En studie om digitala mediers påverkan på fusk, t.ex. plagiering, enligt lärare i en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Interaktiva medier och lärande (IML)

  Författare :per lundström; [2011]
  Nyckelord :fusk; plagiering; gymnasiet; skola; digitala medier; internet; teknik;

  Sammanfattning : Elever får allt fler hjälpmedel som kan användas till fusk och det är enklare att plagiera arbeten i det allt mer tekniska samhället. När man skrev med papper och penna fick man lov att förbereda sig genom att skriva en fusklapp, idag kan man komma åt internet med sin dator eller mobiltelefon direkt man märker att en uppgift är för svår. LÄS MER

 5. 5. Bloggbilder : unga tjejers syn på foto på nätet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapInteraktiva medier och lärande (IML)

  Författare :Sol Morén; [2010]
  Nyckelord :internet; ungdomar; bloggar; fotografier; självporträtt; genus; lärande; identitet; tjejer;

  Sammanfattning : Blogpics – young girls views on photography online Young people create new forms of social interaction on the internet, and in Sweden, especially young girls, have become very active bloggers. Girls write, publish pictures and build networks with, mostly, other girls. LÄS MER