Sökning: "IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY"

Visar resultat 1 - 5 av 1287 uppsatser innehållade orden IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY.

 1. 1. Triaxialförsök och utvärdering av parametrar för modellering : Anrikningssand med sprött beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Lukas Haga; [2024]
  Nyckelord :Geoteknik; Triaxialförsök; Anrikningssand; Gruvdamm; Statisk liquefaction; NorSand; Utvärdering; Parametrar;

  Sammanfattning : Efter det dammbrott som skedde vid Brumadinho i Brasilien under januari 2019, där hundratals människor miste sina liv, har frågor kring statisk liquefaction hos anrikningssand fått stort fokus inom gruvdammsindustrin.  Statisk liquefaction kan modelleras med den konstitutiva modellen NorSand, där NorSand-parametrarna kan utvärderas från triaxialförsök. LÄS MER

 2. 2. Efter tangenttryckningarna : En kvalitativ studie om distansarbetares upplevelser av skriftlig feedback och kommunikation inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Elin Kollberg; [2024]
  Nyckelord :Distance work; Written feedback; Communication; Information absorption; Sociocultural perspective; Distansarbete; skriftlig feedback; kommunikation; informationsupptagning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar distansarbetares upplevelser av kommunikation och skriftlig feedback inom organisationer. Studien undersöker utformningen av skriftlig feedback och dess inverkan på informationsupptagning samt hur distansarbetarnas upplevelser kan ses utifrån det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Att undersöka brottsplatser med databasdriven visualiseringsteknik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Olivia Paul; [2024]
  Nyckelord :Visualiseringsteknik. Interaktiva kartor Brottsanalys Användarcentrerad design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har fokuset varit på att utveckla en programvara för hantering och analysering av brottsplatser genom interaktiva kartvisualiseringar från en mängd data. Arbetet inleddes med valet av lämpliga verktyg för kartvisualisering, där QGIS initialt övervägdes men Mapbox antogs som det slutliga valet på grund av dess flexibilitet och användbarhet [21]. LÄS MER

 4. 4. The effect of cross-border mergers & acquisitions as a driver of better corporate sustainability practices - A study on the post-acquisition context of selected target firms from Sri Lanka and Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Buddhini Erosha Jayasinghe; Farjana Rifat; [2023-07-19]
  Nyckelord :Mergers and acquisitions M A ; cross-border; sustainability; corporate sustainability practices; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental-Social-Governance ESG framework; target firm; stakeholder theory; resource-based view; acquirer; Sri Lanka; Sweden;

  Sammanfattning : Companies typically strive to expand their realms. To do so, they rely on a series of organic and non-organic growth options, the latter including Mergers and Acquisitions (M&As). M&As continue to grow in number and frequency across national and regional borders in search of strategic complementarity. LÄS MER

 5. 5. Challenges and strategies of teaching swedish to low – literacy skilled immigrants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Saba Monirzadeh; [2023-06-21]
  Nyckelord :Low-literate adult; teaching challenges; Swedish for Immigrants; Teaching strategies;

  Sammanfattning : Aim: The present study aims to investigate the challenges SFI teachers face when teaching basic Swedish to low-literacy skilled immigrants, and the strategies they implement to teach these groups. Particularly, this study looks for any indications of Vygotsky’s sociocultural theory (SCT) in the teaching methods used while teaching SFI to individuals who lack literacy. LÄS MER