Sökning: "IMRaD"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet IMRaD.

 1. 1. Vårdpersonalens erfarenheter av och attityder till att vårda personer med ett självskadebeteende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matheus Kerttula; Daniel Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Self-harm; caregivers’; experiences; attitudes; Självskadebeteende; vårdpersonal; erfarenheter; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende innebär att en person avsiktligen tillfogar sig fysiska kroppskador.Personer med ett självskadebeteende beskrivs som en svår grupp att behandla. Både inom somatisk och psykiatrisk vård framkom det att vårdpersonal upplevde det svårt att hantera och vårda personer med ett självskadebeteende. LÄS MER

 2. 2. Hedges and Boosters in Academic Writing - A Study of Gender Differences in Essays Written by Swedish Advanced Learners of English.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sofia Serholt; [2012-06-30]
  Nyckelord :Hedges; boosters; Swedish L2 students; academic writing; epistemic modality;

  Sammanfattning : student essay.... LÄS MER

 3. 3. Kravspecifikation för en kontraktsmodul i en prissättnings- och offertapplikation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Aleksandra Sobic; Tove Sandin; [2011]
  Nyckelord :Kravspecifikation; Affärssystem; Kravhantering;

  Sammanfattning : Denna rapport är skapad som syfte till att redovisa det erhållna resultatet av examensarbete vid Affärssystemprogrammet vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet har utförts som uppdrag för det serbiska företaget Soprex som är en underleverantör till ett svenskt företag. LÄS MER