Sökning: "INFORMATION audit"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade orden INFORMATION audit.

 1. 1. Revisionsbyråernas granskning av hållbarhetsrapporter : En kvalitativ studie om hur revisorer försäkrar om en tillförlitlig hållbarhetsrapport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Narin Keredeqi; Yousif Samarji; [2023]
  Nyckelord :Sustainability raporting; corporate social responsibility CSR ; legitimacy theory; greenwashing; audit; sustainability review.; Hållbarhetsrapportering; företagens sociala ansvar CSR ; legitimitetsteori; greenwashing; revision och hållbarhetsgranskning.;

  Sammanfattning : Title: Audit firms' review of sustainability reports: A qualitative study of how auditors ensure a reliable sustainability report Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in the subject Business Administration Authors: Narin Keredeqi & Yousif Samarji Supervisor: Jean Claude Mutiganda  Aim: Sustainability reporting is a relatively new concept for organizations, the non-monetary report includes the companies' work and performance with regard to social and sustainable responsibility. The study aims to gain an increased understanding of the auditor's role in auditing sustainability reports, as well as how auditors ensure that the information in the content is correct. LÄS MER

 2. 2. Reglerna om revisorsrotation och inverkan på revisionskvalitet : För-och nackdelar med revisorsrotation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Aydin Muhamed Ismail; Mahdi Ramazani; [2022]
  Nyckelord :Auditor s independence; auditor rotation; audit quality; auditor s competence; Revisorns oberoende; revisorsrotation; revisionskvalitet; revisorns kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett obegränsat revisionsuppdrag förmodas ha en negativ inverkan på revisionskvaliteten. I syfte att stärka revisionskvaliteten infördes reglerna om revisorsrotation. Genom att begränsa uppdragstiden förmodas revisorsrotation stärka revisorns oberoende vilket i sin tur har en positiv inverkan på revisionskvaliteten. LÄS MER

 3. 3. Digital omställning under Covid-19 : Hur har revisionsprocessen och kvalitetenpåverkats?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maria Demirian; Alice Sarkis; [2022]
  Nyckelord :Digitization; Audit; Audit process; Audit quality; Agency affiliation; IT use; IT application; Covid19; Digitalisering; Covid-19; revision; revisionsprocessen; revisionskvalitet; byråtillhörighet; IT-användning; IT-tillämpning;

  Sammanfattning : The unexpected outbreak of Covid19 that came in 2020 affected the entire world's population, industries and companies overnight. The auditing industry and its auditors have also been affected by the pandemic and the following crisis. LÄS MER

 4. 4. Legitimizing gambling businesses’ negative aspects in sustainability reports : A qualitative study of sustainability reports

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Skeppstedt; Anna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :gambling; controversial industries; communication; manipulation; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly relevant and debated topic. More companies disclose sustainability information and in 2017 it became mandatory for larger companies in Sweden to prepare a sustainability report. Some industries are considered more or less socially accepted. LÄS MER

 5. 5. Finansmarknadens förebyggande arbete mot penningtvätt efter revisionspliktens avskaffande : En kvalitativ studie om hur det förebyggande arbetet mot penningtvätt har påverkats bland finansmarknadens aktörer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Natalie Öhlund; Amelia Berggren; [2022]
  Nyckelord :Revisionsplikt; revisor; penningtvätt; ekonomisk brottslighet; kreditinstitut;

  Sammanfattning : The Swedish financial market is responsible for detecting and preventing money laundering and other economic crimes. The first money laundering directive indicates that this type of crime has affected credit institutions for several years. LÄS MER