Sökning: "IP"

Visar resultat 1 - 5 av 810 uppsatser innehållade ordet IP.

 1. 1. Kan projekt med öppen källkod användas delvis eller helt för at tuppfylla behoven för routing-applikationer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Leykun Adugna; Goran Laic; [2020]
  Nyckelord :IP-routing stack; routing protocol daemon; open source; open source software; test environment; OSPF; software program; routing protocol; dynamic IP configuration; static IP configuration; routing protocol suit; routing application; open source license; investment calculation; IP-routing stack; routing-protokoll daemon; routing-tabell; öppen källkod; öppenkällkod programvara; testningsmiljö; OSPF; mjukvaruprogram; routing protocol suit; dynamisk IP konfiguration; statisk IP konfiguration; routingapplikationer; öppen källkod-licens; investeringskalkylering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det inte ovanligt för företag och organisationer att hitta bättre och alternativa mjukvaror med öppen källkod för att lösa sina behov. De söker programvaror som har de nödvändiga egenskaperna som krävs för att driva sin verksamhet och eventuellt ersätta egenutvecklad programvara för att spara tid och undvika onödiga kostnader. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Database Querying Exactitude in Intellectual Property Law Practice in Brazil

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Henrique Hemerly; [2020]
  Nyckelord :database; phonetics; orthography; query; search engine; law; search accuracy; intellectual property; search term; search; SQL; trademark; data fetching;

  Sammanfattning : In current business affairs, most executive professions require one or several kinds of data consultation in their practice. Nowadays, the majority of data either is or has been digitalized and digital data is defined as information represented in a discrete and discontinuous manner. LÄS MER

 3. 3. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BOVINE MEAT AND MILK FACTOR VESICLES/PARTICLES & IDENTIFICATION OF MSBI1 REP INTERACTING PROTEINS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Farhana Manzoor; [2020]
  Nyckelord :Bovine meat and milk factors; multiple sclerosis; immunoprecipitation co-immunoprecipitation; protein dimers; mass spectrometry; immunodetection; cesium chloride density gradient centrifugation; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; vesicle; particle; interaction partner; pull-down assay.;

  Sammanfattning : Introduction: Bovine meat and milk factors (BMMF) frequently isolated from bovine meat and milk, are discussed as putative causative agents for breast, colon and possibly other cancers. The hypothesis was formulated based on earlier correlative studies indicating that BMMFs could indirectly trigger inflammation, accumulate mutational events via reactive oxygen and nitrogen species production which eventually provokes tumor formation. LÄS MER

 4. 4. Development of a new verification environment for a GPU hardware block using the Universal Verification Methodology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Niklas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The invention of the integrated circuit is a key milestone in the history of electronic circuits. Since its introduction the number of components on a chip have increased rapidly, making them more powerful and able to perform complex operations, but it has also changed the design process. LÄS MER

 5. 5. Facebook-användning & Syriska revolutionen : En studie om människors upplevelser av Facebook-användning under revolutionen i Syrien

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Nizar Keblawi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has analyzed people's experiences of Facebook use during the revolution in Syria. To be able to find out the answer, 6 people were interviewed, who all lived in Syria during the revolution. The interviews were recorded and then transcribed. An interview guide was used in the method and was provided to all interviewees. LÄS MER