Sökning: "IPA-analys"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet IPA-analys.

 1. 1. Barns språkutveckling i utemiljö : Förskollärares erfarenheter och upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daygee Rose Toom; Marlene Unander; [2020]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskoledidaktik; förskollärare; utemiljö; fenomenologi;

  Sammanfattning : I den senaste läroplanen för förskolan och i aktuell forskning betonas allt mer utevistelsens betydelse för barns språkutveckling, samtidigt som forskningsintresset är begränsat. Syftet med denna studie är att närmare belysa det väsentliga i förskollärares upplevelser och förståelser av sin roll som förskollärare i en språkutvecklande utemiljö. LÄS MER

 2. 2. En svår nöt att knäcka : Verksamma förskollärares upplevelser om vaken-vilan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Therese Ericsson; Rebecca Wallberg; [2018]
  Nyckelord :Awake-rest; Preschool Organization; Child group size; Number of staff; Read-rest; IPA analysis; Vaken-vila; Förskolans organisation; Barngruppsstorlek; Personaltäthet; Läsvila; IPA-analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser av vaken-vila. Kvalitativaintervjuer med tio förskollärare har genomförts och resultatet har analyserats med IPA. Tvåhuvudteman har framtolkats. LÄS MER