Sökning: "IPAQ"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet IPAQ.

 1. 1. PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AMONG HEALTH STUDENTS. A comparative study between Australia and Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annika Holmqvist; Niklas Lindqvist; [2021-11-18]
  Nyckelord :Physical activity; inactivity; physiotherapy; sedentary behavior; IPAQ;

  Sammanfattning : Today, approximately 3.2 million deaths each year occur due to inadequate physical activity. Physical activity in addition to the WHO recommendations contribute in reducing the risk of weight gain and disease.. LÄS MER

 2. 2. Skillnad i dynamisk stabilitet mellan ett skadat och ett friskt knä : Analys av samband mellan mätmetoder som undersöker knästabilitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Söderlund Anton; Berg Kevin; [2021]
  Nyckelord :knäskada; dynamisk stabilitet; rörelsesensorer; enbenshopp; landning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier har visat på att knäledens stabilitet under statiska förhållanden inte stämmer överens med stabilitet vid funktionella tester. Rörelsesensorer har förmågan att via funktionella tester mäta den dynamiska stabiliteten i knäleden, något som på sikt kan ge fysioterapeuter ett smidigt och lättanvänt verktyg i att upptäcka nedsatt dynamisk stabilitet. LÄS MER

 3. 3. Corona pandemins påverkan på universitetsstudenternas fysiska aktivitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Boban Zdravkovski; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus; Physical Activity; Sedentary Behavior; Students; Coronavirus; Fysisk aktivitet; Stillasittande; Studenter;

  Sammanfattning : Background: Pandemic caused due to the coronavirus (SARS-COV-2) has contributed to changes in everyday life among people around the world and also in Sweden. This has led to unusual circumstances regarding work, school, daily routines and also leisure and physical activity. LÄS MER

 4. 4. Självskattad fysisk aktivitet bland yrkesverksamma fysioterapeuter i Sverige i relation till WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ibro Ribic; Daniel Söderberg; [2021]
  Nyckelord :physical activity; physiotherapy; physiotherapists; WHO; recommendations; IPAQ-SF;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet är en av de grundläggande behandlingar som fysioterapeuter använder för att behandla patienter. Men hur fysiskt aktiva är fysioterapeuter själva? Syfte: Undersöka nivån av fysisk aktivitet bland yrkesverksamma fysioterapeuter i Sverige i relation till Världshälsoorganisationens rekommendationer för fysisk aktivitet från 2010, samt huruvida det är någon skillnad mellan män och kvinnor vad gäller fysisk aktivitetsnivå och antalet som uppnår rekommendationerna. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av tredjeårsstudenters träningsvanor på hälsovetenskapliga program : en tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tom Christensen; Mattias Kupsu; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsovetenskap; Studenter; Träningsvanor; WHO;

  Sammanfattning : Introduktion Fysisk aktivitet är något vi alla utför på en daglig basis där olika intensiteter ingår vid all form av rörelse. Fysisk träning däremot, är en strukturerad form där personen i fråga har tänkt att förbättra sin egen fysiska förmåga, kondition eller styrka. LÄS MER