Sökning: "IPM"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet IPM.

 1. 1. Alternative Methods for Operational Optimization of Hydro Power Plants

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Jonas Almgrund; [2019]
  Nyckelord :Nonlinear Optimization; Interior-Point Method; Sequential Quadratic Programming; Penalty Methods; Hydro Power; Energy Optimization.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to optimize hydro power plants with data generated from observations and field tests at the plants. The output is optimal production tables and curves in order to operate and plan hydro power plants in an optimized way concerning power output, efficiency and distribution of water. LÄS MER

 2. 2. New methods for seed potato production: an investigation into the production and farmer uptake of mini tubers in South Africa

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Alba Sáez Fernández; [2018]
  Nyckelord :mini-tubers; Chlorophyll fluorescence; Leaf Area Index; small-scale farming;

  Sammanfattning : Potatoes are by far the most produced fresh vegetable crop in South Africa. Remarkably, potato sales represent more than 30% of the turnover in the Fresh Produce Markets (FPM). LÄS MER

 3. 3. En ny modell för att beskriva den posturala kontrollen hos underbensamputerade

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Sigurd Edholm; Rasmus Alinder; [2018]
  Nyckelord :inverterade pendel modellen; balans; amputation;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att minska risken för fallrelaterade skador hos amputerade är envaliderad modell som beskriver och undersöker balans viktigt. The invertedpendulum model (IPM) är en validerad modell som beskriver människans posturalakontroll vid stående. LÄS MER

 4. 4. Kinetisk validering av den inverterade pendelmodellen för transfemoralt amputerade

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Karin Hallstedt; Jessika Runesson; [2018]
  Nyckelord :Inverted pendulum model; IPM; transfemoral; amputee; balance; postural control; Transfemoral; amputerad; balans; inverterade pendelmodellen; IPM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transfemoralt amputerade har nedsatt balans och ökad fallrisk, men väldigt lite forskning är gjord om detta. Inverted pendulum model (IPM) är en balansmodell för icke-amputerade som bygger på ett känt samband mellan Center of Pressure (CoP) och Center of Mass (CoM). LÄS MER

 5. 5. Biodiversitet som förebyggande åtgärd : IPM-strategier för grönsaksodling på friland

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Yenny Leijon; [2017]
  Nyckelord :IPM; biodiversitet; hortikultur; nyttodjur; grönsaker; habitatmanipulering; landskapsdiversitet; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Biodiversiteten i odlingslandskapen är på stadig nedgång, bland orsakerna till detta finns användandet av kemiska växtskyddsmedel och årlig jordbearbetning. Att biodiversiteten minskar är ett hot mot vår framtida odling i dessa landskap då vi är beroende av mångfalden för ett uthålligt produktionssystem. LÄS MER