Sökning: "IRA"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet IRA.

 1. 1. Continuing peace amidst changing contexts : A Sinn Féin case study on institutional resilience

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Märta-Stina Lindqvist Käll; [2019]
  Nyckelord :Institutional resilience; Northern Ireland; Sinn Féin; IRA; sustainable peace building; rebel to party transformation; peace continuation; Brexit;

  Sammanfattning : The transitioning of armed actors into political parties following a peace accord is not a new phenomenon and the debate for how we can facilitate such a transition is well explored. A grey area of the debate, however, concerns transitioned actors’ long-term commitment to peace, as relapses are known to have occurred on many occasions. LÄS MER

 2. 2. ”Alla dessa häxor” – En jämförande analys av Ira Levins Rosemarys Baby och Roman Polanskis filmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robin Uutela; [2019]
  Nyckelord :Ira Levin; Roman Polanski; Rosemarys Baby; psykologisk skräck; adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar och jämför hur den psykologiska skräcken och hur de suggestiva effekterna framställs i Ira Levins roman Rosemarys baby och Roman Polanskis filmatisering. Syftet med analysen är att söka svar på just denna fråga. LÄS MER

 3. 3. The effects of backlash on the frequency stability in a hydro based power system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Ung; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The generated and consumed power should always be in balance in a power system. Any energy from a power imbalance will be stored as kinetic energy in the system's rotating mass leading to a changed frequency. To keep the frequency within acceptable limits hydropower plants are used to counteract power imbalances. LÄS MER

 4. 4. Politisk integrering av rebellgrupper: En komparativ analys av rebellgrupper IRA och ANC

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Holmgren; Johan Andersson; [2018]
  Nyckelord :Politisk integrering; rebellgrupperingar; Nordirland; IRA; Sydafrika; ANC; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen gör vi en komparativ studie av politisk integrering av rebellgrupperna IRA på Nordirland och ANC i Sydafrika. Genom att se på tre faktorer eller nivåer: inom partiet, partiets följare samt stödet från internationella aktörer kan det räknas ut hur effektiv en integrering bör vara. LÄS MER

 5. 5. Approaching reverse causality with a Two-Stages Panel VAR: an application to growth and institutions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Alice Dominici; [2018]
  Nyckelord :Panel Vector Autoregressive models; Reverse Causality; Institutions; Economic Development; Social Capital;

  Sammanfattning : A number of florid academic debates in the field of empirical economics are characterized by vivid discussions around the issue of reverse causality. One of these is the discourse around the relationship between institutional quality and growth. LÄS MER