Sökning: "IRAK"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet IRAK.

 1. 1. Pekingdeklarationen och våld mot kvinnor i Irak- En fallstudie av nationell implementering av Pekingdeklarationen efter 25 år i Irak med fokus på våld mot kvinnor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Yuser Zaher Abdulrazzaq Al-Alaq; [2021]
  Nyckelord :våld mot kvinnor; Pekingdeklarationen; implementering av mänskliga rättighetskonventioner; human rights indicator; effektmättning; Irak; samhällen under stress; feministiskt perspektiv.; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har nu gått 25 år efter att Pekingdeklarationen, en av de mest grundläggande deklarationerna gällande kvinnors rättigheter, antogs enhälligt av representanter för 189 länder, men vilken påverkan har den egentligen haft? Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter implementeringen av deklarationen har haft i Irak vad gäller våld mot kvinnor. Detta undersöks med hjälp av en kontextbaserad indikator–metod som tar fram de relevanta indikatorerna gällande Iraks arbete med implementering av Pekingdeklarationen. LÄS MER

 2. 2. Terrorism i krig : En studie av förhållandet mellan svensk terroristbrottslagstiftning och internationell humanitär rätt i ljuset av kriget i Syrien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Thunegard; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; svensk terroristbrottslagstiftning; terrorism; internationell humanitär rätt; IHL; folkrätt; väpnad konflikt; Syrien; Irak;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varför de hatar oss och varför vi ska intervenera : En idéanalytisk studie om hur USA rättfärdigade interventionen i Irak 2001–2003

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oskar Jönsson; [2021]
  Nyckelord :weapons of mass destruction Terror Iraq Value judgment Reality judgment regulation of action The Bushdoctrine Al-Qaida; Massförstörelsevapen. Terror. Värdeomdöme. Verklighetsomdöme. Handlingsföreskrift. Bushdoktrinen;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to investigate how USA justified the military intervention of Iraq 2003 by using an idea analytical method. The source material consists of speeches led by President George W. Bush in regard to the 9/11 terror attacks and Iraq between the years 2001 and 2003. LÄS MER

 4. 4. Utrikes födda kvinnor från Finland, Polen, Thailand och Irak på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Valeriya Gavrylyuk; [2020]
  Nyckelord :Utrikes födda kvinnor; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : This paper analyses the determinants of (Finnish, Polish, Thai and Iraqi) foreign-born women labour market employment rate in the Swedish labour market from 2005-2015. This study uses Human Capital Theory, the theory of Social Network and explanatory factors such as time of residence, culture and the reason for immigration. LÄS MER

 5. 5. Krigsförbrytare, terrorister eller bägge? - Om förhållandet mellan krigsförbrytelse och terroristbrottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fatima Selander; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; straffrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though Sweden has not been at war for more than 200 years, Swedish courts have since the turn of the century had to deal with cases involving war crimes. Swedish courts are faced with difficult questions in connection with the prosecution of, among others, Swedish citizens who has travelled to conflict areas, such as Syria and Iraq, and participated in the warfare. LÄS MER