Sökning: "IRT"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet IRT.

 1. 1. "Under pressure". A study of the Swedish Public Health Agency´s crisis - and reputation management during the COVID-19 pandemic.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Karlsson; [2021-07-27]
  Nyckelord :COVID-19; crisis communication; societal crisis; public organizations; public agencies; reputation; reputational threat; Image Repair Theory; IRT; Bureaucratic Reputation Theory; BRT; rhetorical analysis; rhetorical criticism; kategoria; apologia;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish Public Health Agency’s (PHA) crisis communication regarding the COVID-19 pandemic during the year of 2020. Departing from a synthesis of the frameworks of Image Repair Theory and Bureaucratic Reputation Theory, the PHA’s online press conferences are critically analyzed to map out how the PHA’s representatives react to reputational threats that occur alongside and in connection to its management of the crisis at hand. LÄS MER

 2. 2. Intermodal High-Capacity Transport for Pre- and Post-Haulage - A multiple-case study of the potential for high-capacity rail-road transport in the Swedish freight transport market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Franca Hiemisch; Ricardo Vaz; [2021-06-28]
  Nyckelord :high-capacity transport; pre- and post-haulage; intermodal rail-road transport; LHVs; operational cost; external cost;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. VAG-koncernens utsläppsskandal : En kvalitativ studie inom kriskommunikatioin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Henrik Pettersson; Marcus Sundling; [2018]
  Nyckelord :Crisis communication; crisis management; repairing organizational legitimacy; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Reactive Crisis Management.; Kriskommunikation; krishantering; legitimetsreparering; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Reactive Crisis Management.;

  Sammanfattning : Forskning inom kriskommunikation tyder på att det är viktigt som företagare att hantera kriskommunikation väl, oavsett storlek på organisationen. Utsläppsskandalen VAG-koncernen orsakade hösten 2015 skakade bilvärlden. Miljoner fordon blev påverkade av skandalen utan förvarning. I dagsläget pågår fortfarande utsläppsskandalen. LÄS MER

 4. 4. Ett främjande verktyg : En kvantitativ studie om institutionaliserad feedback

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Claes Adolfsson; Sebastian Asp; [2018]
  Nyckelord :Feedback University Internal Communication Organizational Culture Organizational Structure; Feedback Universitet Internkommunikation Organisationskultur Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker medlemmarnas förhållande till feedback inom två institutioner, institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) och institutionen för pedagogiska studier (IPS) på Karlstads universitet. Feedback är ett kommunikationsverktyg som används för att främja organisationsmedlemmarnas utveckling. LÄS MER

 5. 5. Evaluation and Improvement of Decentralized Congestion Control for Multiplatooning Application

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Chumeng Bai; [2018]
  Nyckelord :Wireless vehicular communication; decentralized congestion control; cooperative awareness messages; multiplatooning; simulation; Trådlös fordonskommunikation; decentraliserad överbelastning kontroll; kooperativ medvetenhet meddelanden; multiplatooning; simulering;

  Sammanfattning : Platooning has the potential to be a breakthrough in increasing road capacity and reducing fuel consumption, as it allows a chain of vehicles to closely follow each other on the road. When the number of vehicles increases, platoons will follow one another in what is referred to as multiplatooning. LÄS MER